İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Salih TİRYAKİ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, fotoğrafçılığın geliştirilmesidir. Uygulamalar ile çekim ve kompozisyon ögeleri geliştirilecek. Öğrenciler basın fotoğrafçılığı ile ilgili bakış açısı kazanılacak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanımlanması ve fotoğraf üzerine konuşma
2 Fotoğrafın uygulama alanları Wielem Flusser, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, Çev.: İhsan Derman, İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1991 İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1989.
3 Dış çekim uygulaması
4 İç mekan çekim uygulaması
5 Işığın fonksiyonları ve kullanımı
6 Portre çekimi uygulaması
7 Vize Haftası
8 Sabit nesnelerin çekimi
9 Hareketli nesne çekimi
10 Sabit ve hareketli nesnelerde kompozisyon
11 Spor fotoğrafları çekimi
12 Sahne etkinliği ve tören çekimi
13 Protokol ve önemli kişi çekimi
14 Haber fotoğrafı çekimleri
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 3 10
Ödev : 3 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fotoğrafçılığın Dünyada ve Türkiye''de gelişimi hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimine örneklerle sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Fotoğrafçılığın temel bilgilerini doğru tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 3 Basın fotoğraflarını çekebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Fotoğraf makinelerinin tüm fonksiyonlarını kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Işık ve kontrol sistemlerini uygulayabilecek birikime sahip olur 4
D.Ö.Ç. 6 Fotoğraf çekimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve kullanılacak yardımcı araçlarla ilgili bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 7 Fotoğrafı kendine özgü görsel öğelerini tanımlayabilecektir. 4
D.Ö.Ç. 8 Fotoğrafta kompozisyonun temellerini fotoğraflar üreterek kullanabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20