İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   SOS. BİL. ARAŞ. YÖNTEMLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0901414 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü BALCI
Koordinator E-mail sukrubalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şükrü BALCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. F. Betül Aydın
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öncelikli olarak sosyal bilimlerde araştırma yapmanın mantığı ve tarihi öğrencilere aktarılacak sosyal bilimlerle ilgili bazı temel kavramları öğrenmeleri ve yeniden hatırlamaları sağlanacaktır. Daha sonra bilimsel araştırma türleri ve bilimsel araştırmalının aşamaları öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere bilimsel araştırma raporu yazarken dikkat edilmesi gereken hususların kavratılması, bilimsel araştırmalarda problem belirleme, hipotez kurma ve araştırma sorusu yazma yeteneğinin geliştirilmesi, araştırma örneklemi belirleme ve araştırma ile ilgili doğru yöntemi tespit etme, veri kaynaklarından yararlanmanın yol ve yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesi dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve dersin genel konuları, yararlanılacak kaynak eserler, amaç ve alt amaçları üzerine konuşma
2 Sosyal bilimlerde araştırma yapmanın mantığı, tarihi ve bazı temel kavramları hatırlama Aziz, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 3-17, Türkdoğan, Orhan ve Gökçe, Orhan (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, ss. 55-91, Aziz, Aysel (2006). Dünyada ve Türkiye'de İletişim Araştırmaları, Kültür ve İletişim, 9 (1): 9-32
3 Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma çeşitleri Akın, Galip (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri, Ankara: Tiydem Yayıncılık, ss. 7-22.
4 Bilimsel araştırmanın aşamaları Seyidoğlu, Halil (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları, ss. 51-120
5 Bilimsel araştırma raporu yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar Gökçe, Orhan ve Çukurçayır, Akif (2011). Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya: Dizgi Ofset, ss. 80-133
6 Bilimsel araştırma raporu yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar Gökçe, Orhan ve Çukurçayır, Akif (2011). Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya: Dizgi Ofset, ss. 80-133
7 Bilimsel araştırmalarda problem belirleme ve hipotez kurma Seyidoğlu, Halil (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları, ss. 58-61
8 Nitel ve Nicel araştırmalarda evren ve örneklem belirleme: Örneklem belirleme teknikleri Geray, Haluk (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi, ss. 93-111
9 Vize Haftası
10 Nitel ve Nicel araştırmalarda evren ve örneklem belirleme: Örneklem belirleme teknikleri Geray, Haluk (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi, ss. 93-111
11 Nitel ve Nicel araştırmalarda kullanılan yöntemler ve uygulama örnekleri Aziz, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 94-141
12 Nitel ve Nicel araştırmalarda kullanılan yöntemler ve uygulama örnekleri Aziz, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 94-141
13 Nitel ve Nicel araştırmalarda veri kaynakları: Kaynaklara ulaşma ve yararlanma Geray, Haluk (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi, ss. 167-193
14 Dönemin genel bir değerlendirmesi
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 9 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Sosyal bilimlerde araştırma yapmanın mantığı ve tarihi hakkında bilgi birikimine sahip olur.
D.Ö.Ç. 2 2. Sosyal bilimlerde araştırma türleri ve aşamaları hakkında donanıma sahip olur.
D.Ö.Ç. 3 3. Bir konuya ilişkin bilimsel araştırma tasarımı oluşturabilir.
D.Ö.Ç. 4 4. Bilimsel bir araştırmayı nitel/ nicel araştırma yöntemlerine uygun biçimde tasarlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını raporlaştırabilir.
D.Ö.Ç. 5 5. Araştırma problemini doğru tespit eder çalışma konusuna ilişkin araştırma sorusu ve hipotez oluşturabilir.
D.Ö.Ç. 6 6. Nitel ve nicel araştırmalarda örneklem alma tekniklerini belir ve uygular.
D.Ö.Ç. 7 7. Bir araştırmanın bilimsel bakış açısına göre nasıl raporlaştırılıp sunulacağını bilir.
D.Ö.Ç. 8 8. Nitel ve nicel araştırmalarda veri kaynakları ulaşma ve kaynaklardan yararlanma yöntemlerini bilir ve uygular.
D.Ö.Ç. 9 9. Araştırma yöntemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları doğru tanımlar.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20