İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   BASIN TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0901412 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner ARABACI
Koordinator E-mail carabaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Basın sektörünün geçmişi hakkında bilgi sahibi olarak basının doğru kullanılması, basın özgürlüğü ile haber alma hakkının gelişmesine katkıda bulunmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze iletişim.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma, dersin dönem konuları, yararlanılacak kaynak eserler. Tarık Buğra, Dünyanın En Pis Sokağı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi Necip Fazıl, Bâbâli C. Arabacı, B. Ayhan, Adem Demirsoy, H. Aydın, Konya Basın Tarihi Nurettin Gün, Sebilürreşadın Romanı
2 Yazılı basının geçmişi, matbaanın yazılı basına etkisi.
3 Osmanlı devri süreli yayınları, ilk gazeteler.
4 Yeni Osmanlılar ve gazetecilere yüklenen misyon.
5 Aydın tipinin oluşmasında Jön Türklerin etkisi, yurt dışında Yeni Osmanlı/Jön Türk basını.
6 Basınla ilgili ilk yasal düzenlemeler, Birinci Meşrutiyet basını, ilk mizah yayınları.
7 Vize Haftası
8 İkinci Meşrutiyet Devri basını.
9 Birinci Dünya Harbi ve Mütareke Dönemi basını.
10 Millî Mücadele basını, yerel basın ilişkisi.
11 Cumhuriyet başlarında basın, Cumhuriyetin ilk Basın Kanunu.
12 Tek parti devri basın anlayışı, Türk Basın Birliği.
13 İnönü, İkinci Dünya Harbi dönemi basını.
14 1950 ve sonrası basını
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Basının tarihi gelişimi ile günümüz basın yapısını karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Basının, gelişim süreci içinde işlevlerini tanımlayabilir. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Basının kendi görevi dahilinde, toplum ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yayınlarını ve etkilerini açıklayabilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Farklı yayın organlarının, yayın süreçlerini, yayın politikalarını birbiri ile karşılaştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Basın faaliyetlerinin insanlığa getirisini, birikimi gözönünde tutarak yorumlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Küresel olay ve değişimlerin, insanlar tarafından algılanmasında basının etkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Basının, evrensel görevlerini yerine getirebilmesinin, sosyal barışa katkılarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Basın alanındaki olay ve gelişmelerin, siyasal düşünce ve rejimlerle ilişkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Basının gelişimini takip ederek, değişimin sosyal, ekonomik, siyasi boyutlarını tanımlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Basın yapısını şekillendiren unsurları, basın tip ve özelliklerini açıklayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20