İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Uzman Dr. Adem Demirsoy
Koordinator E-mail ademirsoy selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yazınsal türleri incelemek, metin odaklı olmak üzere, yazar, metin, okuyucu arasındaki ilişkinin çözümlenmesi medyada yer alan yazın türlerinin tanımlanması ve öğrencilerin bu türlere ilişkin örnekler verebilir hale gelmeleridir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders planı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir kaklaşım benimsenerek öğrencilerin derse aktif katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve yazınsal iletişimin anlamı
2 Yazınsal metin ve özellikleri
3 Gazete ve dergi yazı türleri (Haber, yorum, makale, başyazı, köşe yazısı, eleştiri yazısı) Ali Rıdvan Bülbül (2000), Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
4 Gazete ve dergi yazı türleri incelemeleri ve uygulamaları
5 Röportaj- mülakat incelemeleri ve uygulamaları Ali Rıdvan Bülbül (2000), Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
6 Gezi yazıları Ali Rıdvan Bülbül (2000), Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
7 Gezi yazıları inceleme ve uygulamaları
8 Biyografi ve türleri Ali Rıdvan Bülbül (2000), Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
9 Biyografi incelemeleri ve uygulamaları
10 Vize Haftası
11 Anı ve Hatırat Ali Rıdvan Bülbül (2000), Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
12 Anı ve hatırat inceleme ve uygulamaları
13 Deneme Ali Rıdvan Bülbül (2000), Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri
14 Deneme incelemeleri ve uygulamaları
15 Final haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Öğrenciler, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar. 4
D.Ö.Ç. 2 2- Öğrenciler, okuduklarını hızlı bir şekilde kavrayabilme becerisine sahip olurlar. 4
D.Ö.Ç. 3 3- İyi bir gözlemci ve eleştirel bakış açısına sahip olurlar. 4
D.Ö.Ç. 4 4- Dünyada ve Türkiye'de gelişen olayları doğru değerlendiren ve kamuoyuna sunan kişiler olarak yetişirler. 4
D.Ö.Ç. 5 5- Toplumsal sorumluluk çerçevesinde sorunlara karşı duyarlı, çözüm üreten ve akademik bakış açısına sahip kişiler olarak yetişirler. 4
D.Ö.Ç. 6 6- Okuma ve araştırmaya meraklı, görsel anlatım ve güzel yazma becerisine sahip olurlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20