İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   HABER TOPLAMA ve YAZMA I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0901322 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Uzman Dr. Adem DEMİRSOY
Koordinator E-mail ademirsoy selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere ilk etapta hangi olayların haber olmaya değer olduğu anlatılarak haber olma niteliğine sahip olayları haber haline dönüştürmelerini sağlamaktır. Gazetecilik eğitiminde temel derslerden biri olan haber toplama ve yazma dersinde öğrencilere olay yerinden haber bilgilerini toplamak ardından da kendilerine verilen kısıtlı sürede haber yazmak öğretilerek onları gazetecilik mesleğine hazırlamak amaçlanmaktadır. Yapılan uygulamaların yanında habercilerin taşıması gereken özellikler, etik kurallar gibi konular da verilerek öğrencilere bir gazetecinin sahip olması gereken ilkeler öğretilmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretici tarafından literatürden ve güncel örneklerden yararlanılarak aktarılmakta, ders kapsamındaki uygulamalar projeksiyon vasıtasıyla perdeye yansıtılarak değerlendirilmektedir. Ders uygulamalı olduğu için interaktif bir yaklaşım hakim olmakta, öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve haber üzerine genel tartışmalar
2 Haber nedir, olaydan habere gidiş süreci, haberin üretilme aşamaları. Şeker, Mustafa, Televizyon Haberciliği (1999), Sel-ÜnVakfı Yayınları, Konya
3 Haber değeri kriterleri Yüksel Erkan, Gürcan Halil İbrahim (2005), Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya
4 Haberde başlık, başlık türleri, spot- Öğrencilerin yazdığı haberlerin değerlendirilmesi Şeker Mustafa (2004), Sayfa Tasarımı, Çizgi Kitabevi Konya
5 Haberde kullanılan zaman kipleri- Öğrencilerin yazdığı haberlerin değerlendirilmesi
6 Haberde imla kuralları Yüksel Erkan, Gürcan Halil İbrahim (2005), Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya
7 Vize Haftası
8 Muhabirin taşıması gereken özellikler Şeker Mustafa, Televizyon Haberciliği(1999), Sel-ÜnVakfı Yayınları, Konya
9 Haberde objektiflik, doğruluk Yüksel Erkan, Gürcan Halil İbrahim (2005), Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya
10 Haberde giriş, giriş türleri ve bu türlerin tek bir olaya uygulanması çalışması Yüksel Erkan, Gürcan Halil İbrahim (2005), Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya
11 Bülten haberciliği, haber bültenlerinin türleri- Bültenden yola çıkarak haber yazma uygulaması Yüksel Erkan, Gürcan Halil İbrahim (2005), Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya
12 Bültenden yola çıkarak yazılan haberlerin değerlendirilmesi
13 Haberciliğe has kavramların güncel örneklerden yararlanılarak anlatılması Yüksel Erkan, Gürcan Halil İbrahim (2005), Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya
14 Genel değerlendirme
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Olayla haber arasındaki farkı, hangi olayın haber değeri taşıdığını, haber olmayı hak ettiğini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Olay yerinden haber toplarken nasıl davranması gerektiğini, ne tür bilgileri toplaması, eksiksiz bilgi toplaması gerektiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Önceki haber toplama aşamasında yaşadığı olumsuzlukları hatırlayarak bir sonrakinde daha temkinli davranır. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Haber yazarken başlığı nasıl atacağını, girişte hangi unsurları vurgulayacağını hangi yöntemle haber yazacağını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Haber uygulamaları incelenip izleyen haftalarda değerlendirildiği için doğru haber yazmanın yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Karşısına çıkacak bir olayı nasıl bir üslupla ve yöntemle haber haline dönüştüreceğini sezer. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Haberciğe has dili, haber aktarma yüklemlerini, haberde kullanılan zaman kiplerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Haber imlasını öğrenerek haberde doğru olarak kullanır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Haberciğe has kuralları, tanımları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Haber verileri kısa ya da uzun olsun, mevcut bilgileri haber için ayrılan alana ya da kelime sayısına uygun olarak sınırlandırmayı öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Haber kaynağı ile ilişkileri, kaynaktan haber toplamanın yöntemlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 12 12. Basın bültenini haber aktarma yüklemlerini, haber zaman kiplerini kullanarak haber haline dönüştürmeyi öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20