İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   EKONOMİYE GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0901222 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Ebru KABAKLARLI
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi, Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, soru-cevap, tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
4 Arz ve Talep Uygulamaları: Vergi, Teşvik, Taban ve Tavan Fiyatlamaları Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
5 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
6 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
7 Piyasalar: Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
8 Vize Sınavı
9 Makro İktisada Giriş: Milli Gelir, Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Hesaplanması ve Yorumlanması Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
10 Harcama Yöntemine Göre Milli Gelir Dengesi: Çarpan ve Hızlandıran Mekanizmalarının İşleyişi Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
11 Açık ve Kapalı Ekonomilerde Maliye Politikaları Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
12 Para, Bankacılık Sistemi, Para Teorisi ve Para Politikası Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
13 AS-AD Analizi Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
14 AS-AD Analizi Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
15 Uluslararası Ekonomi: Ticaret Teorisi ve Politikaları Genel Ekonomi, Kenan Çelik, Murathan Yayınevi İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 50
Final : 1 90
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Ekonomik analiz için gerekli olan temel iktisadi kavram ve prensipleri tanımlar.
D.Ö.Ç. 2 2. Talep ve arz fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
D.Ö.Ç. 3 3. Piyasa dengesinin nasıl oluştuğunu analiz etmek için talep ve arz eğrilerinde ortaya çıkan değişmelerin etkilerini ana hatlarıyla belirtir.
D.Ö.Ç. 4 4. Esneklik kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü ve ekonomik etkilerini analiz eder.
D.Ö.Ç. 5 5. Tüketici dengesinin nasıl sağlandığını anlatmak için marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı ile analiz yapar.
D.Ö.Ç. 6 6. Üretici denge koşulu için marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunların arasındaki ilişkileri analiz eder
D.Ö.Ç. 7 7. Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasındaki farkları ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar
D.Ö.Ç. 8 8. Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme kavramlarını açıklar ve bunları ölçer.
D.Ö.Ç. 9 9. AS AD modelini analiz eder.
D.Ö.Ç. 10 10. İktisadi büyüme ve uluslararası ekonomi için gerekli temel kavramları ve ilişkileri açıklar.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20