İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   ATATÜRK İLK. ve INK. TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0901214 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner ARABACI
Koordinator E-mail carabaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Osmanlı Devletinin yıkılış süreci ardından, Cumhuriyetin kuruluş-değişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olarak, içinde yaşadığımız sistemi sosyal, siyasi, ekonomik durumla birlikte, toplum yapısını tanımlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze iletişim.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin dönem konuları, yararlanılacak kaynak eserler. Tarık Buğra, Küçük Ağa Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar Muhittin Şimşek, Cumhuriyet Dönemi Endüstrileşme Maceramız Yarım Kalan Devrim Rüyası. Necip Fazıl Kısakürek, Benim Gözümde Menderes Kâzım Karabekir, Bir Düello Bir Suikast
2 Mütareke, Millî Mücadele dönemine giriş, işgaller, mandacılık arayışları, İstanbuldan Anadoluya geçişler.
3 Kongrelerin anlamı, Büyük Millet Meclisinin açılışı, Meclis Hükümetleri, iç kargaşalar, ilk yasalar, İstiklâl Mahkemeleri.
4 Doğuda barış: Kars, Gümrü, Moskova Andlaşmaları, batıya bunların yansıması İnönü, Sakarya Muharebeleri.
5 Başkumandanlık, Dumlupınar Muharebeleri, Saltanatın kaldırılması.
6 Lozan Andlaşması, etkileri, sınırlar.
7 Vize Haftası
8 Cumhuriyetin ilanı, inkılâplar, ilk çok partili hayat denemesi.
9 Tek Parti dönemi, ilk uçak sanayii denemeleri.
10 İkinci Dünya Harbi, andlaşmalar ve mahiyeti.
11 Demirağın uçak üretim çabaları, çok partili dönem.
12 Menderes Devri, 27 Mayıs darbesi.
13 12 Mart, Devrim Otomobili.
14 12 Eylül ve sonrası.
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Türkiyenin yakın tarihini öğrenerek, mevcut konumunu tanımlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Son yüz yıllık değişim sürecinden hareket ederek, mevcut sosyal, ekonomik, siyasi yapıyı tanımlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Toplumsal dönüşüm ve değişim çabalarını, bu değişimin gerekçelerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Yakın tarih ile ilgili farklı düşünce ve yorumları, birbiri ile karşılaştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Son dönem tarih ile sosyal gelişmeler hakkında, kaynaklara ulaşma ve elde ettiği bilgileri yorumlama yeteneğini geliştirebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Dünya çapındaki olay ve çatışmaların ülke yönetimi, siyasal, kültürel gelişmelere etkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Savaşın, insanlığa neler getirdiğini ölçerek, barış sürecinin yararlarını tanımlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Kültür ve medeniyetler arası ilişkilerin, toplumlar üzerindeki gelişmelere etkilerini, açıklayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20