İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   TÜRK DİLİ-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0901208 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Menşure Aşcı
Koordinator E-mail mensuasci hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin İçeriği Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri. Okuma ve anlama. Doğru ve güzel anlatım. Yazı türlerini tanıma. Dinleme ve sözlü anlatım.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sözlü anlatım Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
2 Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
3 b) Anlatım türleri c) Anlatım bozuklukları Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
4 Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
5 Makale, deneme, eleştiri, fıkra Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
6 Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
7 Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
8 Ara Sınav
9 Rapor, tutanak Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
10 Yazı türleriyle ilgili uygulamalar Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
11 Konuşma Sanatı Ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
12 b)Konuşma türleri (uygulama) Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
13 Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma) 1 Sözlü anlatım Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
14 Metin inceleme ve seçme yazılar 1 Sözlü anlatım Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
15 Metin inceleme ve seçme yazılar Türk Dili, Dil ve Anlatım (Doç. Dr. U.Deniz AŞCI,ORYA).
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak öğrencilerin duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir biçimde anlatma yeteneklerinin geliştirilmesi. 4
D.Ö.Ç. 2 Dilbilgisi konularının, kuramsal bilgiler olarak değil, metinler üzerinde yaptırılacak uygulama, gözlem ve değerlendirmelerle kavratılması. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunun ve bu dille büyük eserler verildiğinin örnekleriyle anlatılması. Öğrencilere bir bilim ve kültür dilinin taşıyıcısı olduklarının kavratılması. 4
D.Ö.Ç. 4 Mustafa Kemal Atatürkün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini yüksek öğretim öğrencilerinin de bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilmelerinin sağlanması. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20