İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   İLETİŞİM BİLİMİ-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0901202 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ayhan SELÇUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Osman Emre OLGUN
Dersin Amacı Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek ve sağlıklı iletişim kurma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından, konunun durumuna göre çoklu ortam araçları kullanılarak aktarılmaktadır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımları sağlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kişinin kendi kendisiyle iletişimi ya da içe dönük iletişim GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011 AZİZ, Aysel, İletişime Giriş, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2010 YÜKSEL, Aysun (Editör), İletişim Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1758, Eskişehir, 2007.
2 İçe dönük iletişim türleri ve işlevleri GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011 AZİZ, Aysel, İletişime Giriş, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2010 YÜKSEL, Aysun (Editör), İletişim Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1758, Eskişehir, 2007.
3 İçe dönük iletişimi etkileyen faktörler, karşılaşılan sorunlar ve engeller GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.
4 Grup iletişimi ERDOĞAN, İrfan, İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara, 2005GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.
5 Örgüt içi iletişim ERDOĞAN, İrfan, İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara, 2005GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.
6 Kitle iletişimi GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011 AZİZ, Aysel, İletişime Giriş, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2010 YÜKSEL, Aysun (Editör), İletişim Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1758, Eskişehir, 2007.
7 Kitle iletişiminin ilk örneği olarak gazetenin ortaya çıkışı ve bunu doğuran sebepler BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007 GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011
8 Avrupa'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan ilk gazeteler, Cumhuriyet Dönemi gazeteleri BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007 GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011
9 Kitle eğlence aracı olarak sinemanın ortaya çıkışı BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007 GÜNGÖR, Nazife, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011
10 Vize Haftası
11 Propagandanın güçlü silahı radyo BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007
12 Televizyonun icadı ve gelişmesi BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007
13 İnternetin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi AZİZ, Aysel, İletişime Giriş, Hiperlink Yayınları, İstanbul BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007
14 Kitle iletişim araçları ve kamuoyu etkileşimi AZİZ, Aysel, İletişime Giriş, Hiperlink Yayınları, İstanbul BAYRAM, Nazlı, (Editör), Toplum ve İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1776, Eskişehir, 2007
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 29
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İletişimin temel kavramları hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimine sahip olur ve söz konusu kavramları birbirleriyle ilişkilendirir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. İletişimin gerçekleşmesi için hangi koşulların olması gerektiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. İletişimin temel öğeleri ve iletişim sürecinin işleyişi konusunda gerekli bilgi birikimine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 4 4. İletişim türlerinin (sözlü, yazılı, sözsüz ) işlev ve işleyiş biçimlerinin yanı sıra aralarındaki benzerlik ve farklılıkları bilir ve iletişim ortamına/koşullarına göre etkin bir şekilde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 5 5. İletişimin sorunlarını tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri sunar. 3
D.Ö.Ç. 6 6. İletişim biçimleri (kişiler arası iletişim, grup, örgüt, kitle iletişimi vs.) ve ikna iletişimi (propaganda, reklam vb.) konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 7 7. İletişim türleri ve biçimleriyle ilgili öğrendiklerini ve edinmiş olduğu iletişim becerisini iş ve gündelik hayatında etkin bir şekilde uygulayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20