İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   GAZETECİLİK-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0901201 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle gazetecilik eğitimine yeni başlayan öğrencinin meslek bilgisi ve kültürünü alması, 1. Dönemde verilmiş olan Gazetecilik I Dersinin ürün yani haber odaklı tamamlayıcısı olması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Haberi tanımlama çabası: Haber nedir? Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
2 Haberi sınıflama çabası: Haber türleri nelerdir? Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
3 Okuyucu açısından, habercilik yapan kitle iletişim aracı açısından haber değer etmenleri Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
4 Haber sosyolojisi I Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
5 Haber sosyolojisi II Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
6 Haberde olay ve gerçeği tanımlama çabası: Haber-gerçek, Haber-olay ilişkisi Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
7 Vize Haftası
8 Haber için bilgi toplama: Haber kaynakları, Bilgi kaynakları Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
9 Haber ve haber için bilgi toplarken karşılaşılan güçlükler Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
10 5 N 1 K Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
11 Haber Girişi Yazma Türleri Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
12 Haber Bütünü Yazma Türleri Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
13 Örnek olay ve metin çözümlemesi Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
14 Genel tekrar ve değerlendirme
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Haber nedir? Sorusunun yanıtını okuyucu ve kitle iletişim araçları bağlamında verir. Özgün bir haber tanımı yapar. 4
D.Ö.Ç. 2 Yayın yerine, yayın zamanına, konusuna, tüketicisine göre haber sınıflandırmasını ve tanımını yapar. 4
D.Ö.Ç. 3 Haber ve haber olayı seçiminde okuyucu açısından ve kurumsal açıdan haber değer etmenlerini bilir, seçim kriteri olarak kullanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Haber sosyolojisi bağlamında haber-gerçek, haber-olay ilişkisini tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 5 Haber sosyolojisi bağlamında haber, haber üretim süreçleri, gerçeğin yeniden yapılandırılmasına eleştirel olarak yaklaşır. 4
D.Ö.Ç. 6 Haber için bilgi toplamayı, haber için bilgi toplarken kullanılabilecek haber ve bilgi kaynaklarını saptar, denetler ve kullanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Haberin olmazsa olmazı 5 N 1K'yı işlevleri bilir, haber için kullanır. 4
D.Ö.Ç. 8 Haber için giriş ve haber bütünü yazma türlerini bilir, hangi türün hangi haber olayı için kullanılması gerektiğini tanımlar ve kullanır. 4
D.Ö.Ç. 9 Haber toplama sürecinde karşılaşılan sorunları bilir ve bu sorunlar için çözüm yolları üretir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20