İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0901121 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bünyamin AYHAN
Koordinator E-mail bayhan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öncelikli olarak insan davranışının altında yatan nedenler ve davranışı açıklama biçimleri, birey, grup ve toplumsal süreçte davranışın benzerlik ve farklılıkları öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları, ortak yönler ve farklılıklar GİDDENS Anthony 2000. Sosyoloji, Yayına Hazırlayan, Hüseyin Özel, Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara.
2 Davranış Yaklaşımları CÜCELOĞLU Doğan, 1993.İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul,
3 Duyum ve algılar MORGAN Clifford 2009. Eğitim Kitabevi, Konya.
4 Öğrenme MORGAN Clifford 2009. Eğitim Kitabevi, Konya.
5 Güdü, güdülenme (motivasyon) CÜCELOĞLU Doğan, 1993. İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul,
6 Engellenme ve savunma mekanizmaları ÖLÇER Ferit 2013, Engellenme ve Savunma Mekanizmaları (iç) Davranış Bilimleri, Editör A. ŞİMŞEK, Ömer EROĞLU, Eğitim Yayınevi, Konya.
7 Tutumlar KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları, İstanbul.
8 Sosyal etki ve uyma KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları, İstanbul.
9 Toplumsal Gruplar HOGG Michael A. VAUGHAN Graham 2005. Sosyal Psikoloji, Çeviren İbrahim Yıldız, Aydın Gelmez, Ütopya Yayınevi, Ankara s.303-343.
10 Vize haftası
11 Kültür GÜVENÇ Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul.
12 Toplumsal etkileşim ve günlük yaşam GİDDENS Anthony 2000. Sosyoloji, Yayına Hazırlayan, Hüseyin Özel, Cemal Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara, s. 71-93 AKAN Vildan 2002, Birey ve Toplum, (iç) Sosyolojiye Giriş, Editör İhsan Sezal, Martı kitap Yayınevi, Ankara. 97-128.
13 Sosyal yapı ve sosyal kurumlar AKAN Vildan 2002, Birey ve Toplum, (iç) Sosyolojiye Giriş, Editör İhsan Sezal, Martı kitap Yayınevi, Ankara. 97-128.
14 Sosyalleşme, kültür, kişilik GÜVENÇ Bozkurt 2010, İnsan ve Kültür, Boyut Yayınları, İstanbul, 2. CÜCELOĞLU Doğan, 1993.İnsan ve İnsanlar, Remzi Kitabevi, İstanbul,
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Davranış biliminin ortaya çıkışı ve davranış bilimi ile ilgili bilim dallarını açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Güdü, güdülenme hakkında bilgi sahibi olur. 2
D.Ö.Ç. 3 Savunma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur. 2
D.Ö.Ç. 4 Tutumlar hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Toplumsal yapı, kültür ve toplum içinde bireyin davranışı hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20