İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   ATATÜRK İLK. ve İNK. TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0901114 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner Arabacı
Koordinator E-mail carabaci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yakın tarihimiz, Cumhuriyetin kuruluş-değişim dönemleri ve sonrası hakkında bilgi sahibi olarak, içinde yaşadığımız sistem ve dönemi, sosyal, siyasi, ekonomik durum ve toplum yapısını tanımlayıp, tartışarak tarih şuuru geliştirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze iletişim.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma, son dönem tarihi üzerine genel bir giri Cemalettin TAŞKIRAN, Ürkek Bir Siyasetin Tarih Önündeki Ağır Vebali On İki Ada hatalı kararlar, acı kayıplar. Mehmet Niyazi, Yazılamamış Destanlar Abdullah AYATA, Anılarda Son Ermeni Falih Rıfkı ATAY, Ateş ve Güneş Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri
2 Tarihin toplum oluşturma, birlikte yaşama kültürü ile bilinç geliştirmede etkileri
3 T.C.nin devamı olduğu Osmanlı Devletinin yükseliş ve yıkılışının ana nedenleri
4 Tanzimat sonrası Osmanlı Devletindeki genel gelişmeler, Yeni Osmanlılar hareketi
5 Jön Türkler ve etkileri
6 Devleti kurtarmak için arayışlar: Osmanlıcılık, Batıcılık, Mandacılık ve etkileri
7 Vize Haftası
8 Türkçülük, Turancılık, Arapçılık vb. akımlar ve çok uluslu sosyal yapı üzerinde etkileri
9 Batı Medeniyetinin sömürgeciliğine reaksiyon olarak İslamcılık akımı ve etkileri
10 Osmanlı Devletini Afrikadan koparma çabası ve Trablusgarb Savaşı
11 Osmanlı Devletinin Avrupadan silinme çabası ve Balkan Savaşları
12 Avrupa iç çatışmasının dünyaya maledilişi: Birinci Dünya Savaşı
13 Kafkas Cephesi, Ermeni sorunu, Tehcir Kanunu
14 Kanal Cephesi: Kudüs, Filistin, Arabistan, Yemene veda. Çekilen yerlerin, İngiliz ve Fransızlar tarafından işgali.
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Türkiye'nin yakın tarihini öğrenerek, mevcut yapısının oluşumunu tanımlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Son yüz yıllık değişim sürecinden hareket ederek, mevcut sosyal, ekonomik, siyasi yapıyı tanımlayabilir. 44
D.Ö.Ç. 3 3. Toplumsal dönüşüm ve değişim çabalarını, bu değişimin gerekçelerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Toplumsal yapıdaki dünden bugüne devam eden gelişmelerin etkilerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Birlikte yaşama gereğini, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı bilir ve tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 6 Tarih, tarihe mal olan olaylarla ilgili genel bir nosyona sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 7 Toplumu derinden etkileyen gelişmeleri toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel bağlamda bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Kişisel egoizm gibi ulusal bağnazlıkların da dünya barışını nasıl tehdit ettiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye ve yakın çevresindeki olayların, Birinci Dünya Savaşı döneminde yapılan paylaşımların bir sonucu olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Tarihten edindiği tecrübe birikimini, yazı ve yorumlarında kullanmayı bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20