İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   GAZETECİLİK-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0901101 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA
Koordinator E-mail aykaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders ile gazetecilik eğitimine yeni başlayan öğrencinin meslek bilgisi ve kültürünü alması amaçlanmaktadır. Öte yandan diğer temel kuramsal dersleri ile gazeteciliğin ilintisi aktarılmaya çalışılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze teorik anlatım ve örnek olay çözümlemesi yapılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve Gazetecilik üzerine genel bir giriş
2 Gazete, gazetecilik ve gazeteci tanımları Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
3 Dünyada ve Türkiyede gazete ve gazeteciliğin tarihsel gelişimi Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
4 Gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, diğer kitle iletişim araçlarından ayrılan yönleri Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
5 Gazetenin işlevleri Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
6 Haber, bilgi, enformasyon ve dağılımı, ajanslar, uluslararası iletişim Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
7 Vize Haftası
8 Genel yayın politikası, işlevi, bileşenleri ve uygulanması Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
9 Gazetede organizasyon yapısı, bölümleri ve çalışanlar Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
10 Gazete yayına hazırlama ve yayınlama süreci Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
11 Gazete baskı türleri ve aşamaları Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
12 Güç, Denetim, Özdenetim ve Basın Ahlakı Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
13 Yorumsal yazı, Başlık kompozisyon öğeleri, Görsel malzemeleri Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
14 Genel tekrar ve değerlendirme
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Gazete, gazetecilik ve gazete kavramlarıyla ilgili genel bir nosyona sahip 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye'de ve Dünyada gazetenin gelişimini toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel bağlamda bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Bir kitle iletişim aracı olarak gazetenin diğer kitle iletişim araçlarından teknik ve yapısal farklılıklarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Gazetenin dünden bugüne gelişimi içinde sahip olduğu işlevleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Haber, bilgi, enformasyon arasındaki farklılıkları bilir ve tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 6 Genel yayın politikasını bilir ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 7 Gazetenin organizasyon yapısını ve gazete görev yapanları bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Basında denetim, özdenetim mekanizmalarını ve gerekliliklerini bilir, basın ahlakıyla örtüştürür. 4
D.Ö.Ç. 9 Haber-yorum farkını bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Haberde kullanılan başlık kompozisyon öğelerini ve görsel malzemeleri bilir ve uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20