İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Biyoteknoloji Biriminde 2014-2016 arası Yürütülen Projeler

1.       AB 7. Çerçeve projesi, EU FP7 Research for SMEs (FP7-SME-2013), LIGNOFOOD: Ingredients for food and beverage industry from a lignocellulosic source. 2013-2016.

2.       Altın nanokafeslerin adjuvan etkilerinin in vitro şartlarda araştırılması, TÜBİTAK.

3.       Meme Kanseri Primer Kök Hücre Kültürlerinde Trastuzumab, Paklitaksel ve Karboplatinin Etkinliğinin Araştırılması: In vitro Çalışma, 2014-2016. TÜBİTAK.

4.       Meme Kanseri Kök Hücre (Benzeri) Kültürlerde Kanser İlaçlarının Etkinliğinin Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması, 2015-2016. TÜBİTAK.

5.       Kemoterapiye dirençli meme kanseri hücre hattından kök hücrelerin izole edilmesi ve kök hücrelerde protein array yöntemiyle hedef proteinlerin belirlenmesi, 2014-2016.  BAP

6.       Trietanolamin ligandı bağlı partikülleri içeren kolonun performansının, hidrofilik etkileşim kromatografisi (hılıc) koşullarında farklı analitlerle araştırılması.

7.       Farklı Anaçlara Yapılacak Aşılamanın Su Stresi Altında Kavunların Biyoaktif Bileşenlerine Etkilerinin Araştırılması. BAP

8.       Glukonik Asit ve Glukonatların Biyoteknolojik Yolla Üretilme Potansiyellerinin Araştırılması. BAP

9.       Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin İzlenmesi Ve Kontrolü. TÜBİTAK.

10.    Meme kanserinde paklitaksel dirençliliğinin epigenetik kaynaklarının mikroaray teknolojisi ile belirlenmesi, Yürütücü, 2014- BAP.

11.     İnsan mesane tümörü hücre kültürü üzerine Mitomisin-C’nin in-vitro etkisinin araştırılması, 2013-2015. BAP.

12.    5-Ala Uygulamış Farklı Kanser Dokularına Model Hücrelerde Femtosaniye Lazer ile Fotodinamik Tedavinin Teranostik Etkilerinin Arastırılması, 2015- TÜBİTAK.

13.    ALDH pozitif CD44 pozitif CD24 negatif MCF-7 meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunda rol oynayan genlerin siRNA ile susturulması, 2015- BAP.

14.    Lignoselülozik ksilooligosakkaritlerin kolon kanseri hücre hattı üzerinde moleküler etkilerinin belirlenmesi, 2015- BAP.

15.    Bazı yenen ve yenmeyen Makrofungusların Meme Kanseri Hücrelerine Antikanser Ve Modülasyon Etkilerinin Belirlenmesi, 2013-2014. TÜBİTAK.

16.    Doxorubicin İle İndüklenen Mcf-7 Ve Mcf-10A Hücrelerinde, Emodinin Sitotoksisite Ve Apoptoz Üzerine Etkisi-2014 BAP

17.    Kök ucu Dolgusu ve Perforasyon Tamir Materyallerinin PDL Hücrelerinin Canlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi-2014 BAP

 

18.    T.Anatolicum HEPG-2 Hücreleri Üzerinde H2O2 Kaynaklı Hasara Karşı Hepatoprotektif Etkilerin Belirlenmesi-2015 BAP

19.    Güdümlü görüntülenebilir akıllı iletken polimer nanoparçacıkların fototermal etkilerinin saptanması ve bunların kontrollü ilaç salımıyla kolon kanser terapisinde kullanılması. 2015-2017 TÜBİTAK

20.    Matriks Mettalloproteinazların Yirmi Yaş Dişinin Gömülü Kalması Üzerine Etkisinin Zimografi Yöntemiyle Dentin Dokusunda Araştırılması-2014 BAP

21.    İmplant Yüzeyi Hazırlamada Lazer Kullanımı-2014 BAP

22.    Imidazol Temelli Schiff Bazlarının Sentezi ve Biyoteknolojik Uygulamaları-2015 BAP