İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
UV SPEKTROFOTOMETRE

          Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir. Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılır. Maddenin ışığı absorplamasını incelemek için kullanılan düzeneğe absorpsiyon spektrometresi veya absorpsiyon spektrofotometresi adı verilir.

          Hitachi-U4100 UV-Vis-NIR spektrofotometre cihazımızın dalga boyu tarama aralığı 175nm (morötesi bölge) ile 2600 nm (kızıl ötesi bölge) arasındadır.