İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
FTIR SPEKTROSKOBU

          Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Numunenin yapısını hiç bozmaz veya çok az bozar. Numuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir ve değişik dalga boylarında numune tarafından soğurulan (emilen) ışın miktarı ölçülür. Infrared (IR) spektroskopisi moleküllerdeki çeşitli bağların titreşim frekanslarını ölçer ve moleküldeki fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir. Spektrometre cihazlarının çift ışınlı ve daha gelişmişi Fourier Transform Infrared Spectroskopi (FTIR) cihazıdır. Bu cihazın spektral aralığı 15 cm-1 (uzak kızılötesi) ile 28000 cm-1 (morötesi)'dir.