İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
DLS

 

          Dinamik ışık saçılımı metodu (DLS), seyreltik çözelti içerisindeki küçük parçacıklardan saçılan ışığın şiddetinin ve değişiminin ölçülmesi temeline dayanır. Saçılan ışığın şiddetindeki değişim, parçacığın hareketine, buna bağlı olarak da parçacığın büyüklüğüne, ortamın viskozitesine ve sıcaklığa bağlıdır. Dinamik ışık saçılımı yöntemi, hidrodinamik büyüklük, difüzyon katsayısı, dağılım indeksi ve parçacık büyüklüğü dağılımının elde edilmesinde kullanılır. DLS tekniği mikron düzeyindeki parçacıklar, nano büyüklükteki parçacıklar ve makromoleküller için uygundur. Zetasizer Nano ZS modelinin parçacık boyutu için ölçüm aralığı 0.3 nm-10 mikron, zeta potansiyeli için ise 3.8 nm-100 mikrondur. Ayrıca MPT-2 aksesuarı sayesinde pH ölçümü de yapılabilmektedir.