İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
BAŞVURU VE PROFORMA FATURA TALEP FORMLARI

— F01-PR02 Proforma Fatura Talep Formu Rev 00

 

DIŞ MERKEZDE (ODTÜ-MERLAB) YAPILAN ANALİZLER

 1. Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) Başvuru Formu-Katı Örneklerde

 2. Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) Başvuru Formu-Su Örneklerinde

 3. Elektron Prob Mikroanaliz Cihazı (EPMA) Başvuru Formu

 4. Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Laboratuvarı (EMOL) Başvuru Formu-Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi

 5. Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Laboratuvarı (EMOL) Başvuru Formu-Barkhausen

 6. Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Laboratuvarı (EMOL) Başvuru Formu-Renk Spektrofotometresi

 7. Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL) Başvuru Formu-2D PAGE

 8. Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL) Başvuru Formu-IEF

 9. Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL) Başvuru Formu-PFGE

 10. Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL) Başvuru Formu-SDSPage-NATIVE Page

 11. X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF) Başvuru Formu

 12. RAMAN (RMN) Başvuru Formu - Dispersif RAMAN

 13. X-Işını Fotoelektron Spektrometresi Başvuru Formu-XPS

 14. X-Işını Fotoelektron Spektrometresi Başvuru Formu-XPS Açı Sayısına Göre

 15. X-Işını Fotoelektron Spektrometresi Başvuru Formu-XPS Derinlik Profil

 16. Civa Porozimetresi (CPM) Başvuru Formu

 17. Helyum Piknometresi (HPN) Başvuru Formu

 18. Sıvı Kromatografi-Kütle Spektroskopisi Deneyi (UPLC-MS) Başvuru Formu-LCMS

 19. Kütle Tayini (HRMS) Başvuru Formu

 20. HRMS Ek Numune Bilgileri Formu

 21. Uçuş Zamanlı-İkincil İyon Kütle Spektrometresi (TOFS) Başvuru Formu-TOF-SIMS

 22. Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL) Başvuru Formu-Kapiler Reometre 

 23. Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL) Başvuru Formu-Reometre

 24. Radyojenik İzotop Analizleri (RIL) Başvuru Formu-Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama

 25. Radyojenik İzotop Analizleri (RIL) Başvuru Formu-Radyojenik İzotop Analizleri

 26. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-c-DNA Sentezi

 27. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-DNA Dizi Analizi

 28. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-Gerçek Zamanlı PCR-Epigenetik Analizler

 29. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-Gerçek Zamanlı PCR-GDO Tarama

 30. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-Gerçek Zamanlı PCR-HRM Analizleri

 31. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-Gerçek Zamanlı PCR-miRNA Analizleri

 32. Genom Analiz Laboratuvarı (GEN) Başvuru Formu-Gerçek Zamanlı PCR-SNP

 33. Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL) Başvuru Formu- Hücre Zarı Parçalayıcı 1

 34. Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL) Başvuru Formu -Vakumlu Kurutma Fırını

 35. Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL) Başvuru Formu -Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı

 36. Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL) Başvuru Formu-Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü