İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
HİZMET BEDELİ

 

AFM - Atomik Kuvvet Mikroskobu Hizmet Bedeli

BYT - Biyoteknoloji Laboratuvarı Hizmet Bedeli

BET - Yüzey Karakterizasyon Cihazı Hizmet Bedeli

CVD - Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi Hizmet Bedeli

DLS -Dinamik Işık Saçılım Spektrometresi Hizmet Bedeli

D-PECVD - Dönel Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi Hizmet Bedeli

EBEAM-PVD - Elektron Demeti Fiziksel Buhar Biriktirme Sistemi Hizmet Bedeli

ESR - Elektron Spin Rezonans Cihazı Hizmet Bedeli

GC - Gaz Kromatografi Laboratuvarı Hizmet Bedeli

LS - Hızlı Lazer Hizmet Bedeli

HPLC - Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazı Hizmet Bedeli 

KAL- Kimyasal Analiz Laboratuvarı Hizmet Bedeli

PRM - Profilometre Hizmet Bedeli

SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu Hizmet Bedeli

SKHP - Servo Kontrollü Hidrolik Pres Hizmet Bedeli

SNL - Sıvı Azot Hizmet Bedeli

SPL - Spektroskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli

TEM - Geçirimli Elektron Mikroskobu Hizmet Bedeli

TAÖ - Temas Açısı Ölçümü Cihazı Hizmet Bedeli

TO - Temiz Oda Hizmet Bedeli

TAL - Termal Analiz Laboratuvarı Hizmet Bedeli

UMK - Universal Mekanik Test Cihazı Hizmet Bedeli

XRD - X-Işını Difraktometresi Hizmet Bedeli

DLL-Dental Laser Analiz Hizmet Bedeli

* SELÇUK İLTEK Merkezi  Önceden Haber Vermeksizin Analiz Hizmet Bedelini ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* Analiz Hizmeti ve Fiyat Listesinde Belirtilmemiş Analiz Taleplerinde Analiz Hizmet Bedeli SELÇUK İLTEK Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenir.