İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
AMAÇLAR
 
 
  • ÜNİVERSİTEMİZDEKİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK AR-GE ARAŞTIRMALARINA HİZMET VERMEK

  • SANAYİDEKİ AR-GE ÇALIŞMALARINA HİZMET VERMEK

  • DİSİPLİNLER ARASI PROJE ÜRETME İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK

  • ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK

  • SANAYİNİN İHTİYACI OLAN KONULARDA ORTAK PROJELER ÜRETMEK

  • ÜLKEDEKİ VE BÖLGEDEKİ (TR-52) BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARI PLANLAMAK

  • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR İÇİN REKABETE DAYALI, ETKİN, VERİMLİ ARAŞTIRMA ORTAMI VE İMKANLARI OLUŞTURMAK