İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞ. UYGULAMA MRKZ. MÜD.
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJELER

ULUSAL PROJELER

  • TEYDEP- Rekombinant mikrobiyal transglutaminaz enziminin üretimi
  • TÜBİTAK- Titanyum, Zirkonya ve Alümina Yüzeyler Üzerine Uygulanan Kitozan Kaplamanın Oral Fibroblastik Aktivite, Biyouyumluluk ve Mikrobiyal Tutulum Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  • TÜBİTAK- Biyorafineri Anlayışı ile Melasdan 5-Aminolevülinik Asit (5-ALA) ve Biyohidrojen Üretimi
  • TÜBİTAK- Rhodobacter Sphaeroides ve Türkiye'ye Endemik Bupleurum Türlerinden Ekstrakte Edilen Bilesiklerin Dirençli Meme Karsinomu Hücre Hatlarında Sitotoksik ve Modülasyon Etkilerinin Belirlenmesi
  • TÜBİTAK- Nerium Oleander (Zakkum) Distilatinin Çoklu İlaç Direnci Fenotipine Sahip MCF-7 Hücrelerine Etkilerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
  • TÜBİTAK- Yeni Biyo-Esinlenilmiş Nanomalzemelerin Üretimi ve Bazı Önemli Biyolojik Ve Kimyasal Toksinlerin Tespitinde Kullanımı

ULUSLARARASI PROJELER

  • LAMAND-EU-FP7- Large Area Molecularly Assembled Nanopatterns for Devices

 

  • COST- ChitoClean- Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification