İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Uluslararası Ticaret Bölüm Tanıtımı

       

       Uluslararası ticaret küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. İşletmelerin ithalat ve ihracata ilişkin işlemleri ve uygulamalarını yürütebilecek, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı ve lojistik gibi alanlarda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip uzmanlara gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaca cevap vermeye katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Ticaret Bölümü lisans düzeyinde eğitim veren bir eğitim programıdır. Bölüm, küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunları kullanmasını hedefler. Bölümde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 4 öğretim üyesi ve elemanı görev yapmaktadır.Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutar. Bölüm yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını ve sanayi üniversite işbirliğini esas alır. Bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile bütünleşmiş bir şekilde donanımlı olarak sektöre atılmalarını hedefler.