İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Uluslararası ticaret alanında gerekli teorik ve teknik bilgiye yeterli düzeyde sahip olur ve kullanır.
P.Ç.2
Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
P.Ç.8
Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.
P.Ç.9
Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda bilgi teknoloji ve yazılımlarını kullanır.
P.Ç.3
Uluslararası ticaret alanında insan kaynaklarını yönetir, insan ilişkilerini analiz eder.
P.Ç.6
Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda en az bir yabancı dili B1 düzeyinde kullanır.
P.Ç.4
Uluslararası ticaret alanına özgü üretim planları yapar ve kontrol eder.
P.Ç.5
Uluslararası ticaret alanında pazar araştırması yapmayı bilir, pazarlama strateji, taktik ve tekniklerini uygular.
P.Ç.10
Uluslararası ticaret alanında kullanılan belgeleri bilir ve düzenler
P.Ç.7
Uluslararası ticaret alanındaki temel mevzuatı bilir ve ticari sözleşmeleri yapar.
P.Ç.11
Uluslararası ticaret alanında gümrükleme işlemlerini bilir ve uygular.
P.Ç.12
Uluslararası ticaret alanında teslim, finansman ve ödeme şekillerini bilir ve uygular.
P.Ç.13
Uluslararası ticaret alanında lojistik işlemlerini bilir ve uygular.
TYYÇ1
Alanında ileri düzeydebilgilere sahiptir
TYYÇ2
Alana ilişkin bilgileriçalışanlar ve ekiparkadaşlarına aktarabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Karar, uygulama vedavranışlarında alana ilişkinedindiği bilgileri kullanmaksuretiyle verileriyorumlayabilme, analizedebilme, sorunlarıtanımlayabilme ve çözümönerileri getirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ4
Alana ilişkin konularda araştırma veçalışma yapar.
TYYÇ5
Proje yürütücüsü ya da katılımcısıolarak proje hedeflerine uygunsorumluluk alır.
TYYÇ6
Örgüt/Kurum için amaç ve hedefbelirler.
TYYÇ7
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarak değerlendirir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindeki düşüncelerinive önerilerini ilgililere yazılı ve sözlüolarak aktarır.
TYYÇ10
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izlerve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş vetoplumsal etikdeğerlere uygundavranır.
TYYÇ14
Örgütün/Kurumunpaydaşlarıylailişkilerini analiz ederve etkin biçimdeyürütür.
TYYÇ15
Yenilikleri teşvikedebilme becerisinesahiptir.
TYYÇ16
Örgüte/kuruma ilişkineleştirel düşünür.
TYYÇ17
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite vekültürel değerler ileçevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.