İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Dersin Adı   ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0614206 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA TAHİR DEMİRSEL
Koordinator E-mail mtdemirsel selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA TAHİR DEMİRSEL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası ticaretin doğası,tarihsel gelişimi ve ticaretin taraflarına sağladığı yararlar/zararlar ile dünya ticaret sistemi hakkında bilgi vermek, uluslararası ticarette gümrük rejimi kavramını tanıtmak ve günümüzde kullanılan farklı gümrük rejimi uygulamalarının kavranmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, sunum, tartışma, beyin fırtınası yöntemleri kullanılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Uluslararası ticaret kavramına giriş A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
2 Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
3 Dünya ve Türkiye ekonomisinin genel görünümü A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
4 Türkiyede Cumhuriyetten günümüze dış ticaretin gelişimi A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
5 Uluslararası ticarette geleneksel teoriler A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
6 Klasik uluslararası ticaret teorileri A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
7 Modern uluslararası ticaret teorileri A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
8 Ara sınav
9 Yeni uluslararası ticaret modelleri A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
10 Uluslarararası ticaretle ilgili uluslararası kuruluşlar A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
11 Uluslararası ticaretle ilgili ulusal kuruluşlar A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
12 Gümrük kavramına giriş A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
13 Gümrük işlemleri A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
14 Gümrük mevzuatı hakkında genel bilgiler A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
15 Uluslararası ticarette gümrük rejimleri A. Takım, Uluslararası Ticarete Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   40 - - -
Final   - - 60 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 9
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası ticaret teorisinin geçirdiği dönüşümü ortaya koymak 3
D.Ö.Ç. 2 Dış ticaret teorilerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak 4
D.Ö.Ç. 3 Dış ticaretin iktisadi büyüme ve kalkınma ile ilişkisini ortaya koymak 3
D.Ö.Ç. 4 Uluslararası ticaretle ilgili kurum ve kuruluşları tanıtmak 4
D.Ö.Ç. 5 Uluslararası ticarette kullanılan gümrük rejimleri hakkında bilgi sahibi olmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20