İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Dersin Adı   İŞLETME MATEMATİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0614108 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ AKGÜN
Koordinator E-mail aakgun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ AKGÜN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel matematik bilgisi vermek, işletme problemlerinin çözümü için bu bilgilerin kullanılmasını sağlamak ve finans matematiği ile ilgili temel kavramlar üzerinde durarak finans problemleri çözme ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, soru-cevap ve problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Doğrusal denklemler, doğrusal fonksiyonlar ve grafiklerinin çizimi 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
2 Maliyet, gelir ve kar fonksiyonları, başabaş noktası analizi 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
3 Doğrusal olmayan fonksiyonlar ve Doğrusal olmayan fonksiyonların işletme uygulamaları 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
4 Limit ve süreklilik 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
5 Türev tanımı, değişim hızı kavramı ve türev kuralları 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
6 Artan ve azalan fonksiyonlar, ekstramum ve dönüm noktalarının belirlenmesi, eğri çizimi 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
7 Maksimum kar, minimum maliyet hesaplamaları, çeşitli işletme problemlerinin çözümünde türevin kullanımı 1-Mahmut Tekin ve Mehmet Yıldız, İşletme İktisat ve Sosyal Bilimlerde Matematik, Günay Ofset, Konya, 2012. 2- Mustafa Sevüktekin, Zehra Başkaya, Matematiksel Analiz: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları, Dora Yayıncılık, Bursa, 2010. 3- Bülent Kobu, İşletme Matematiği, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.
8 Ara Sınav
9 Paranın zaman değeri ve basit faiz-bileşik faiz Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
10 Basit iskonto ve bileşik iskonto Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
11 Taksit (Anüite) Hesaplamaları Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
12 Borç itfa tablosu hesaplamaları Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
13 Net bugünkü değer, geri ödeme süresi ve iç karlılık oranı Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
14 Tahvil değerlemesi Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
15 Hisse senedi değerlemesi Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, 2012.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğrusal denklemleri, doğrusal fonksiyonları bilir ve grafiklerini çizer 2
D.Ö.Ç. 2 Maliyet, gelir ve kar fonksiyonları çözer ve başabaş noktası analizlerini yapar 4
D.Ö.Ç. 3 Limit teoremlerini,sağ sol limitleri bilir ve Sonsuza giden ve sonsuz değerli limitleri ve LHopital kuralını uygulayabilir. 2
D.Ö.Ç. 4 Bir fonksiyonun sürekliliğini ve türevlenebilirliğini gösterir 2
D.Ö.Ç. 5 Bir fonksiyonun grafiğini, maksimum minimum değerlerini ve konveks konkav durumlarını inceleyerek çizer ve yorumlar. 2
D.Ö.Ç. 6 Maksimum kar, minimum maliyet hesaplamaları ve çeşitli işletme problemlerinin çözümünde türevi kullanır 4
D.Ö.Ç. 7 Basit faiz ve bileşik faiz hesaplama ve yorumlama becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 8 Taksitlendirme hesapları yapar ve borç itfa tablosu hazırlayarak yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 9 Yatırım analizlerinde temel finans matematiği bilgilerini kullanır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20