İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Dersin Adı   Genel Muhasebe
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0614106 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MUSTAFA AY
Koordinator E-mail may selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MUSTAFA AY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Finansal muhasebeye ilişkin temel bilgileri vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüzyüze
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansal raporlamanın amaçları, Muhasebe kavram ve ilkeleri
2 Stokların Muhasebeleştirilmesi, İGİÇ, SGİÇ ve ortalama maliyet
3 İç kontrol ve nakit, nakit kontrolü
4 Banka hesabı kullanılması
5 Alacakların muhasebeleştirilmesi: Alıcılar, alacak senetleri
6 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi
7 Ara sınav
8 Maddi duran varlıkların maliyetlerinin belirlenmesi ve amortisman
9 Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve bordrolar, şarta bağlı borçlar
10 Uzun vadeli yabancı kaynaklar, tahviller, diğer uzun vd. yb. kaynaklar, borçların muhasebeleştirilmesi
11 Yatırımlar,
12 Ortaklıklar için muhasebeleştrime ve şirket işlemleri
13 Dönem sonu mali tabloların hazırlanması
14 Dönem sonu sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 40
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 12 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 24
Final : 1 48
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler değişik stok değerleme yöntemlerini değerlendirebilecektir. 5
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler muhasebe kayıtlarının amacını ve muhasebe sistemi içindeki rolünü açıklayabilecektir. 5
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler maddi ve maddi olmayan duran varlıkların edinimi ve elden çıkartılması konularını açıklayabilecektir. 5
D.Ö.Ç. 4 Öğrenciler maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortismanı konusundaki değişik hesplama yöntemlerini değerlendirebilecektir. 5
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların muhasebeleştirilmesini açıklayabileceklerdir. 5
D.Ö.Ç. 6 Öğrenciler bilançonun öz kaynaklar grubunu ve sahiplikle ilgili değerlendirmeleri yapabileceklerdir. 5
D.Ö.Ç. 7 Borçlara ilişkin dönemsonu işlemlerini anlatabilecektir. 5
D.Ö.Ç. 8 Gelir ve Giderlere ilişkin dönemsonu işlemlerini anlatabilecektir. 5
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20