İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ VASVİYE ÖZLEM AKGÜN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ LOJİSTİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  LOJİSTİK
E-Mail :  ozlemakgun selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 2233070
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Alternatifbank AŞ.20062009
Selçuk Üniversitesi2009 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

1.      Akgün, V.Ö., “ViralMarketing Approach: Literature Study and Basic Concepts”, International Journalof Multidiciplinary Thought, ISSN: 2156-6992 :: 3(1):137–144 (2013).

 

2.      Akgün, V.Ö., Zerenler, M., Şahin, E., “Green MarketingPerception: A Study on Konya Automotive Supplier Industry”, MediterraneanJournal of Social Sciences, ISSN(print):2039-9340, ISSN (online):2039-2117,Vol:4, No: 10, October 2013, 758-771.

 

3.      Şahin, E., Zerenler, M., Akgün, V.Ö., “Women’sEntrepreneuership and Their Organization in the Context of Gender Factor: ACase Study in the Konya City”, Mediterranean Journal of Social Sciences,ISSN(print):2039-9340, ISSN (online):2039-2117, Vol:4, No: 10, October 2013,737-743.

 

4.      Akgün,V.Ö., “TheCluster Activities in Sustaining the Competitive Advantage and an Overview of Cluster Activities in Turkey”,Global Interdisciplinary Business-EconomicsAdvancement Conference (GIBA) Conference Proceedıngs, May 2014, ISSN:2333-4207, 359-365.

 

5.      Akgün,V.Ö., “A Study on R&D Concept andTechnoparks Operating in Turkey”. International Conference of InterdisciplinaryStudies Conference Proceedings ICIS: Informing Societies, Uniting Cultures,Celebrating Diversity April 16 – 19, 2015. ISSN: 2374-1260, 46-100.

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

        İraz, R., Akgün, V.Ö.,“Örgütsel Bağlılığın Çalışan Performansı Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma”, S.Ü. Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt:14, Sayı:1-2, ss: 189-200,2011, ISSN: 1302-4191.


        Akgün, V.Ö., “Tedarikçi Seçiminde Bulanık Çıkarım Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Uygulama”, S.Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO Sosyal veTeknik Araştırmalar Dergisi, Yıl:2 Sayı:4, ss: 78-96, Aralık 2012,ISSN:2146-7226.


        Akgün, V.Ö.,“Enformasyon Sistemlerinin Örgüt ve Örgüt Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi” S.Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Yıl:3 Sayı:6, ss: 1-16, Aralık 2013, ISSN:2146-7226.


        Akgün, V.Ö., Akgün A. “Marka ve Marka Değeri Olgusu: Marka Değerinin Tespitine Yönelik Bir Uygulama”, S.Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4 Sayı:8, ss: 1-13, Aralık 2014,ISSN:2146-7226.


        Akgün, V.Ö., Ergün, G. Seval(2016).  "Yeni Bir Pazarlama Yaklaşımı Olarak Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Araştırma".  Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(11), 223-235. 


        Ergün, G. Seval, Akgün, V.Ö. (2016). "Ağızdan Ağıza İletişim Kavramının Önemi Üzerine Kuramsal Bir Araştırma:  Turizm Araştırmaları İncelemesi".  Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(12), 152-175.


        Akgün, V.Ö., Akgün A (2016).  "İşletmelerde Ar-Ge Harcamalarının Karlılığa Etkisi".  Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(12), 1-12 


 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan VeBildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.      Tekin, M., Akgün,V.Ö., Celep, E., Ergün, G.S., “Elektronik Ticaret Faaliyetlerinde YapılanYeniliklerin Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerini ÖlçmeyeYönelik Bir Araştırma”, 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 23-24 Haziran 2011,İstanbul, 171-179.

 

2.      Zerenler, M., Bayındır, S., Akgün, V.Ö., Çini, M.A.,Korkmaz, H.U., “E-iş Süreçlerinin Değer Zinciri Üzerindeki Etkisi ve DeğişenE-iş Modelleri”, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 25-27 Eylül 2013, Sakarya,559-569.

 

3.      Tekin, M., Korkmaz, H.U., Akgün, V.Ö., Bayındır, S., “Türkiye’de Girişimcilik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve KadınGirişimciliğinin Yeri: 1988-2012”, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu 25-27Eylül 2013, Sakarya, 771-778.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Alternatifbank AŞ20072009

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Kadinhani Faik İçil Meslek Yüksekokulu Diş Ticaret BölümüBölüm Başkan V.20/02/201713/10/2017
S.Ü. Kadinhani Faik İçil Meslek Yüksekokulu Diş Ticaret BölümüBölüm Başkani13/10/201713/10/2020

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
GRADUATION PROJECT-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
ULUSLARARASI TİCARETTE SİGORTA VE RİSK ANALİZİ
ÜRETİM YÖNETİMİ
ÜRETİM YÖNETİMİ