İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Bölüm Koordinatörleri

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Melis ATTAR

Tel

0332 223 30 92

E-Posta

melisattar@yahoo.com

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Melis ATTAR

Tel

0332 223 30 92

E-Posta

melisattar@yahoo.com

ÇİFTANADAL PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

Tel

0332 223 30 98

E-Posta

mtdemirsel@hotmail.com

YANDAL PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

Tel

0332 223 30 98

E-Posta

mtdemirsel@hotmail.com

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

Tel

0332 223 30 98

E-Posta

mtdemirsel@hotmail.com