İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 - Sosyal Bilimlerde temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri konusunda, bağımsız araştırma yürütebilecek düzeyde bilgilere sahiptir.
P.Ç.2 - Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim, insan hakları, sosyal adalet ve farklılıklara saygı konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
P.Ç.3 - Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri ve uluslararası sistemin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
P.Ç.4 - Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde tarih, sosyoloji, ekonomi, hukuk alanlarındaki temel kavramlara hâkimdir.
P.Ç.5 - European Language Portfolio Global Scale, B2 düzeyinde alanındaki gelişmeleri takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç.6 - Uluslararası İlişkiler ve alt dalları (uluslararası ekonomi, uluslararası politika, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, uluslararası güvenlik, diplomasi tarihi, dış politika vb.) ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme; küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerilerine sahiptir.
P.Ç.7 - Eleştirel ve analitik düşünceyle hem olayları yorumlama hem de bilimsel yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir.
P.Ç.8 - Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir.
P.Ç.9 - Dünya politikasında Türkiye'nin yerini tarihsel perspektif içinde inceleme ve güncel sorunları tanımlama becerileri edinmiştir.
P.Ç.10 - Uluslararası İlişkiler alanında, analiz yapabilecek düzeyde temel kavramsal ve kuramsal çerçeveye hâkimdir.
P.Ç.11 - Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir.
P.Ç.12 - Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
P.Ç.13 - Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.14 - Alana ilişkin tüm çalışmalarında ve iş yaşamında bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket eder.
P.Ç.15 - Küresel ve bölgesel ölçekte alana ilişkin güncel gelişmeleri takip eder, tanımlayabilir ve analiz edebilir.
P.Ç.16 - Uluslararası örgütleri analitik biçimde ele alabilmek in gerekli kuramsal ve kavramsal yeteneklere sahiptir.