İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
(DÖNEM 1)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607140ULUSLARARASI İLİŞKİLER-I5Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük
0607141SİYASİ TARİH-I5Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
0607142İKTİSAT-I4,00Doç. Dr. Mehmet Mucuk
0607143SOSYOLOJİ4Yrd.Doç.Dr.Zerrin SAVAŞAN
0607144SİYASET BİLİMİ4Doç. Dr. Davut Ateş
0607145ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ4,00Okt. Yusuf KODAZ
0607146YABANCI DİL (İNG)4Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
(DÖNEM 2)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607250ULUSLARARASI İLİŞKİLER-II5Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük
0607251SİYASİ TARİH-II5Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
0607252İKTİSAT-II4,00Doç. Dr. Mehmet Mucuk
0607253SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ4Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
0607254HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI4Yrd.Doç.Dr. DEMET ŞEFİKA MANGIR
0607255TÜRK DİLİ4,00Okt. YILDIRAY ÇAVDAR
0607256MESLEKİ YABANCI DİL-I4Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen
(DÖNEM 3)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607350ULUSLARARASI HUKUK-I5Yrd.Doç.Dr.Zerrin SAVAŞAN
0607351ULUSLARARASI İKTİSAT4,00Prof. Dr. Ahmet AY
0607354BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ4Yrd.Doç.Dr.Zerrin SAVAŞAN
0607355ANAYASA HUKUKU4Yrd.Doç.Dr.Zerrin SAVAŞAN
0607356MESLEKİ YABANCI DİL-II4Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
0613314DIPLOMATIC FOREIGN LANGUAGE-I4osman özdemir
(DÖNEM 4)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607450ULUSLARARASI HUKUK-II4Yrd.Doç.Dr.ZERRİN SAVAŞAN
0607451ULUSLARARASI POLİTİKA5Doç. Dr. Davut Ateş
0607454İDARE HUKUKU5Arş. Gör. Dr. Selman Sacit BOZ
0607455BİLGİSAYAR3Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
0607456MESLEKİ YABANCI DİL-III4Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
0607458TÜRKİYE EKONOMİSİ5Doç. Dr. Haldun SOYDAL
(DÖNEM 5)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607501TÜRK DIŞ POLİTİKASI-I4Doç. Dr. Davut Ateş
0607505AVRUPA BİRLİĞİ5Prof. Dr. Şaban H. Çalış
0607513İNSAN HAKLARI4Yard. Doç Dr. Nezir Akyeşilmen
0607515ULUSLARARASI ÖRGÜTLER4Doç. Dr. Davut Ateş
0607517BORÇLAR HUKUKU4Dr. Demet Şefika MANGIR
0607521MESLEKİ YABANCI DİL-IV4Yard. Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN
0607540ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİ VE PRATİK5 Dr. Fazlı DOĞAN
0607550KAMU DİPLOMASİSİ5Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
0611631ÇATIŞMA YÖNETİMİ5Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN
(DÖNEM 6)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607601TÜRK DIŞ POLİTİKASI-II4 Dr. Kürşat KAN
0607605TÜRK SİYASİ HAYATI5YRD. Dr. VAKUR SÜMER
0607611DİPLOMASİ4Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
0607617KÜRESELLEŞME4Yrd.Doç.Dr. Vakur SÜMER
0607643ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL METİNLER5Doç. Dr. Metin AKSOY
0607647POLITICAL GEOGRAPHY5Yrd. Doç. Dr. Vakur Sümer
0607648ULUSLARARASI POLİTİKA VE TERÖRİZM5Doç. Dr. Davut Ateş
0607657KAMU MALİYESİ4Doç.Dr.Hakan ACET
0607658MESLEKİ YABANCI DİL-V4Yard. Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen
(DÖNEM 7)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607655ORTA ASYA VE KAFKASYA4Dr. Demet Şefika Mangır
0607716ORTA ASYA VE KAFKASYA4Dr. Kürşat KAN
0607736ULUSLARARASI GÜNCEL GELİŞMELER4Doç. Dr. Metin AKSOY
0607750SİYASET SOSYOLOJİSİ VE PSİKOLOJİSİ5Dr. Kürşat KAN
0607754BÜTÜNLEŞME TEORİLERİ5Yrd.Doç.Dr. Vakur SÜMER
0607765TÜRKİYE VE AB İLİŞKİLERİ4Prof. Dr. Şaban H. Çalış
0607766FEMİNİZM VE ULUSLARARASI POLİTİKA5Doç. Dr. Davut Ateş
0607767ABD DIŞ POLİTİKASI4Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük
0607770LİSANS BİTİRME PROJESİ-I4Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ
0607779TÜRKİYE VE KOMŞULARI5Dr. Fazlı DOĞAN
(DÖNEM 8)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0607803DIŞ POLİTİKA ANALİZİ4Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK
0607832ORTADOĞU4Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
0607862RUS DIŞ POLİTİKASI5Dr. Fazlı Doğan
0607872ENERGY POLICIES5Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
0607874İSLAM DÜNYASI5Doç. Dr. Metin AKSOY
0607875TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR5Dr. Kürşat KAN
0607878BEŞERİ GÜVENLİK VE ULUSLARARASI POLİTİKA5Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN
0607880LİSANS BİTİRME PROJESİ-II4Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ
0607883BALKANLAR4Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ