İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   LAW OF OBLIGATIONS
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0613508 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET AKÇAAL
Koordinator E-mail mehmetakcaal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akçaal
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye a) Borçlar hukukuna ilişkin kavram ve kurumları öğretmek. b) Borçlar hukukuna ilişkin meslekî ve bilimsel analiz yapabilme yeteneği kazandırmak. c) Borçlar Hukukuna ilişkin sorunları çözebilme yeteneği edindirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay İncelemesi, Problem Çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Borçlar Hukukuna Giriş Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
2 Borçlar Hukukuna Hâkim Olan ilkeler Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
3 Borçlar Hukukunun Kaynakları Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
4 Borç, Borç ilişkisi ve Edim Kavramları Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
5 Borç ilişkisinin Tarafları Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
6 Hukukî işlemin Çeşitleri Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
7 Sözleşmeler Şahin Akıncı Borçlar Hukuku Bilgisi
8 Sözleşmelerde şekil
9 Haksız Fiil Kavramı
10 Kusura Dayanan Sorumluluk
11 Kusura Dayanmayan Sorumluluk
12 Haksız Fiil Sorumluluğunun Sonuçları
13 Sebepsiz Zenginleşme
14 Borç ilişkisinin Hükmü
15 Borç ilişkisinin sona ermesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 3 35
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Borçlar hukukuna ilişkin kavram ve kurumları özümser 4
D.Ö.Ç. 2 Borçlar hukukuna ilişkin bilimsel değerlendirmelerden haberdardır 4
D.Ö.Ç. 3 Borçlar hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerden ve yargı kararlarından haberdardır 4
D.Ö.Ç. 4 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 5 Borçlar hukuku alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 6 Güncel hukukî düzenlemeleri takip eder. 4
D.Ö.Ç. 7 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle Borçlar hukukuna uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer. 4
D.Ö.Ç. 8 Borçlar hukukunun temel sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü biçimde aktarır 4
D.Ö.Ç. 9 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alır 4
D.Ö.Ç. 10 Borçlar hukukuna bağlamında yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20