İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   BASIC CONCEPTS OF LAW
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 0613210 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ZERRİN SAVAŞAN
Koordinator E-mail szerrin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hukuka giriş niteliğinde olan ders, öğrencilerin hukukun temel felsefesini, temel kavram ve konularını ve sonraki yıllarda alacakları hukuk dersleri ile ilgili temel bilgileri öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap, tartışma ve öğrencilerden istenecek küçük sunumlar yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin ders planında belirtilen kaynaklar temelinde derse hazırlıklı gelerek, derse aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hukuk Kurallarının Genel Özellikleri
2 Hukukun Temel Kavramları
3 Hukukun Kaynakları
4 Hukukun Dalları: Özel Hukuk
5 Hukukun Dalları: Kamu Hukuku
6 Hukukun Dalları: Karma Hukuk
7 Hukukun Uygulanması&Yorumlanması
8 ara sınav
9 Hak Kavramı: Nitelikleri, Çeşitleri, Kazanılması & Kaybedilmesi, Korunması
10 Hakların Kazanılmasında ve Kullanılmasında İyiniyet
11 Hukuki Yaptırım: Nitelikleri &Çeşitleri
12 Türk Hukuk Sistemi ve Yargı Örgütü
13 Türk Hukuk Sistemi ve Yargı Örgütü
14 Türk Hukuk Sistemi ve Yargı Örgütü
15 Genel değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci hukuk alanında temel kavram ve konuları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Edinilen bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinmelerini belirleyebilme becerisi kazanır. 33
D.Ö.Ç. 3 Alana ilgi duyan gruplara ilgili konularda sözlü ve yazılı olarak düşüncelerini aktarma yeteneği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Uluslararası örgütleri analitik bir biçimde ele alabilmek için gerekli kuramsal ve kavramsal temeli kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 Kuramsal bilgileri analiz etme, küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme yetkinliği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde ilgili alanlarda temel bilgi ve kavramları öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20