İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Çatışma Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0611631 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. NEZİR AKYEŞİLMEN
Koordinator E-mail nezmen yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. İbrahim KURNAZ
Dersin Amacı Dünyada çatışmalar, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte daha yıkıcı bir hal almıştır. Ayrıca Soğuk Savaş sonrası dönemde, küresel siyasl çatışma trendi yön değiştirmiş ve çatışmalar yoğunluklu olarak devletlerarasından devlet içine yani iç çatışmalara kaymıştır. Yine çatışmalar dünyada daha çok demokratik olmayan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Dünya barış havzaları incelendiğinde en büyük barış aracının demokrasi ve insan hakları rejimleri olduğu gözlenecektir. Bu ders, ulusal ve uluslararası çatışmaların engellenmesi, değiştirilmesi veçözümlenmesi yollarını inceler. Derste öğrenciler, çatışmayı çözümleme, yönetme, çatışmalarda müzakere teknikleri ve gelecekte olası çatışmaları önleme ilke ve yöntemlerine aşinalık kazanacaktır. Bu ders, ulusal ve uluslararası çatışmaların engellenmesi ve olayların analiz edilmesini hedeflemektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Kaynakların Öğrenciler tarafından takip edilmesi ve derslere katılımın sağlanması pratik uygulamaların yapılması, Sunumlar ve ödevler aracılığıyla kapsamlı analizlerin yapılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Çatışma ve Müzakere Kavramları - Çatışmada Fırsatlar ve Tehditler Kaynak 1 - Bölüm 1 Kaynak 2- Bölüm 1 Kaynak 8
2 Terminoloji: Çatışma, Çatışma Yönetimi, Çatışmanın Yatıştırılması, Çatışmayı Önleme, Çatışma Çözümlenmesi, Çatışmanın Dönüştürülmesi, Aktörler ve Önlemler Kaynak 1-Bölüm1 Kaynak 2-Bölüm 2 Kaynak 9 Kaynak 4 Kaynak 5
3 Çatışmayı Önlemenin ilke ve yöntemleri: Çatışmada Arabuluculuk ve Üçüncü tarafın Müdahale Yöntemleri Kaynak 1 - Bölüm 2 Kaynak 8 Kaynak 9
4 Çatışma Çözümüne Temel Yaklaşımlar Kaynak 1-Bölüm 3 Kaynak 3 Kaynak 4
5 Çatışma Yönetiminde Ana Stratejiler Kaynak 1 - Bölüm 22
6 Çatışma nedenleri - finansmanı : Film Gösterimi Kaynak 1 - Bölüm 8 Bloog Diamond - Kanlı Elmas
7 Dünyadaki Çatışmalar ve Uluslararası Güvenlik Kaynak 1- Bölüm 9 Kaynak 4 Kaynak 6 Kaynak 10
8 Arasınav
9 Dünyadaki Çatışmalar : Grup Çalışması Kaynak 6 Kaynak 4
10 Çatışma Analizi-1 Kaynak 1- Bölüm 1&2&3 Kaynak 4 Kaynak 5 Kaynak 9
11 Çatışmanın SWOT Analizi - Grup Çalışması Kaynak 3 Kaynak 4
12 Diyalog Temelli Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi: Gelişmiş Stratejik Bakış Kaynak 1-Bölüm1&2&3 Kaynak 4 Kaynak 5 Kaynak 8
13 Grup Sunumları Kaynak 5
14 Grup Sunumları Kaynak 6 Kaynak 7 Kaynak 10
15 Çatışma Yönetimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Kaynak 6 Kaynak 7 Kaynak 11
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 15 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 3 1
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 27
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çatışma yönetimi kavramlarının öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Çatışma yönetimi sürecinin analizinin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Çatışma Yönetimin olaylar üzerinden tahlil edilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Çatışma Yönetimi konuları ile ilgili okumaların yapılması 4
D.Ö.Ç. 5 Çatışma süresince çatışma tekniklerinin öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20