İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   BALKANLAR
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0607883 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Koordinator E-mail shcalis gmail.com
Öğretim Elemanı
PROF. DR. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı Balkanların hem bir siyasi coğrafya hem de etnik-kültürel coğrafya olarak dünya siyasetindeki yeri ve önemi konusunda öğrencilere teorik ve pratik olarak değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze, soru cevap şeklinde ve karşılaştırmalı olarak işlenir. Öğrencilerin hazırlayacakları ödevlerle derse katılımları artırılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve dersin kapsamının sunulması Giriş
2 Balkanlar neresidir: tarihsel, kültürel, etnik, toplumsal yapısı B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-1, 1. Blm.
3 Balkanların genel Tarihi B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-1, 2. Blm.
4 Osmanlı dönemindeki Balkanlar B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-1, 3. Blm.
5 Fransız Devrimi sonrasında Balkanlar ve Osmanlıdan kopmalar B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-1, 4. Blm.
6 I. Dünya savaşı sırasında balkanlar, Savaş sonrası dönem B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-1, 5. Blm.
7 II. Dünya Savaşında Balkanlar Soğuk Savaş dönemi B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 1. Blm.
8 Ara Sınav -
9 Çatışmaların seyri ve uluslararası toplumun tepkisi B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 2. Blm.
10 Balkanların yeniden inşasındaki zorluklar B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 3. Blm.
11 Balkanların yeniden inşasında Büyük güçlerin ve uluslararası örgütlerin rolü B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 4. Blm.
12 ABnin Balkan Politikaları B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 5. Blm.
13 Yeni bağımsız olan devletler ve Türkiye ile ilişkileri B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 6. Blm.
14 Türkiyenin Balkan Politikası B. Jelavic Balkan Tarihi Cilt-2, 7. Blm.
15 Balkanların geleceği ve çözülmesi gereken temel sorunlar dersin genel değerlendirilmesi -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Siyasi, etnik ve kültürel bir coğrafya olarak Balkanları tanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Balkanların tarihini, hangi miraslardan beslendiğini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Balkanlardaki Osmanlı etkisi ve Osmanlı sonrası dönemdeki krizleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Soğuk Savaş sonrası dönemdeki etnik çatışmaların tarihsel nedenlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Balkanların yeniden yapılanması sırasında karşılaştığı sorunları analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20