İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Lisans Bitirme Projesi-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0607880 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ŞABAN HALİS ÇALIŞ
Koordinator E-mail scalis selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Davut ATEŞ , Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÖZLÜK , Prof. Dr. Metin AKSOY , Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN , Dr. Öğr. Üyesi Arif Behiç ÖZCAN , Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN , Dr. Öğr. Üyesi Vakur SÜMER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın niteliklerini ve metotlarını öğrenmelerini sağlayarak, belli bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırmalardan yararlanma, ve bu konuda lisans bitirme projesi hazırlamalarını amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap ve tartışma yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin dönem sonunda derste öğrendikleri temel bilgiler ve atıf usulleri ışığında hazırladıkları lisans bitirme projelerinin literatür taramasını, değiştirilebilir taslak planını ve bir bölümünü bitirmeleri beklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel Kavram ve İlkeler
2 Bilimsel Yöntem- Özellikleri
3 Bilimsel Etik- Bilimsel Yazım ve Dil
4 Yazma Süreci:Hazırlık Aşaması
5 Yazma Süreci: Kaynak Gösterme
6 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
7 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
8 ARA SINAV
9 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
10 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
11 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
12 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
13 Yazma Süreci: Tezin Bölümleri
14 Tezin Bölümlerinin Kontrolü
15 Tezin Sonuçlandırılması
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 11 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 13 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci lisans bitirme projesinin literatür taramasını, değiştirilebilir taslak planını ve birinci bölümünü hazırlamayı öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel araştırmanın önemini anlar. 4
D.Ö.Ç. 3 Sosyal bilimlerin temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri doğrultusunda bağımsız araştırma yürütebilme ve alandaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme yetkinliği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Alana ilişkin çalışmalarda bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 Eleştirel ve analitik düşünmeyi, sorunlara çözüm üretme yollarını geliştirme becerisini kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20