İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Beşeri Güvenlik ve Uluslararası Politika
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0607878 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. NEZİR AKYEŞİLMEN
Koordinator E-mail nezir selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Nezir AKYEŞİLMEN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. İbrahim KURNAZ
Dersin Amacı Öğrencilere güvenliğin farklı boyutlarını anlama, kavrama ve analiz edebilme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıfta anlatım, tartışma, soru cevap, analiz, açıklama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş
2 Tanım ve sınıflama Bölüm 1
3 Klasik güvenlik Bölüm 1
4 Yeni güvenlik olgusu Bölüm 1
5 Adaletsizlik Bölüm 2
6 İşsizlik Bölüm 2
7 Azgelişmişlik Bölüm 2
8 Arasınav
9 Azgelişmişlik Bölüm 3
10 Terörizm Bölüm 3
11 Sosyal güvenlik Bölüm 3
12 Sosyal dönüşüm Bölüm 3
13 Çevre Bölüm 3
14 Siyasi güvenlik Bölüm 3
15 Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 55
Final : 1 55
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Güvenliğin farklı boyutlarını tanımaktadır. 4
D.Ö.Ç. 2 Beşeri güvenliği çeşitli düzeylerde kavramlaştırma yeteneği kazanmıştır. 2
D.Ö.Ç. 3 Ulusal güvenlikle beşeri güvenlik arasındaki etkileşimi analiz edebilmektedir. 3
D.Ö.Ç. 4 Gelir dağılım adaletsizliğin güvenliğe etkisini kavramıştır. 3
D.Ö.Ç. 5 Çevrenin beşeri güvenlik için taşıdğı işlevleri tanımıştır. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20