İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   ENERGY POLICIES
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0607872 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
Koordinator E-mail vsumer gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, dersi alan öğrencilere enerji politikalarının tarihsel gelişim sürecini ve günümüzdeki konumunu analiz edebilme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin temel yöntemi dersi veren öğretim üyesinin sunumları, tartışmalar, ve öğrencilerin gerçekleştirecekleri kısa sunuşlardır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Enerjinin tanımı ve önemi. Brenda Shaffer, Energy Politics, University of Pennsylvania Press, 2011
2 Farklı enerji kaynakları ve Dünya üzerinde enerji kaynaklarının dağılımı Brenda Shaffer, Energy Politics.
3 "Enerji güvenliği" kavramı Brenda Shaffer, Energy Politics.
4 Türkiyenin temel enerji politikaları Brenda Shaffer, Energy Politics.
5 ABDnin enerji politikası ve uygulamaları Brenda Shaffer, Energy Politics.
6 ABnin enerji politikası ve Rusya Federasyonu ile ilişkiler-I Brenda Shaffer, Energy Politics.
7 ABnin enerji politikası ve Rusya Federasyonu ile ilişkiler-II Brenda Shaffer, Energy Politics.
8 Ara sınav
9 Enerji ve Çevre ilişkisi, Küresel İklim Değişikliği Brenda Shaffer, Energy Politics.
10 Küresel Enerji Tartışmaları-I (Kaya Gazı) Brenda Shaffer, Energy Politics.
11 Küresel Enerji Tartışmaları-II (Nükleer enerji) Brenda Shaffer, Energy Politics.
12 Küresel Enerji Tartışmaları-III (Biyoyakıtlar ve Tarım) Brenda Shaffer, Energy Politics.
13 Yenilikçi Enerji Teknolojileri: Güneş, Rüzgar ve Deniz Brenda Shaffer, Energy Politics.
14 Genel değerlendirme, özet ve öğrenci sunumları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Enerji politikaları çerçevesinde önemli toplumsal ve ekonomik gelişmelerle, ve bu gelişmeler konusunda geliştirilen farklı düşünce biçimleriyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma. 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiyenin ve küresel önemli aktörlerin enerji politikalarını kavrama, ve eleştirel olarak yorumlayabilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Enerji kullanım biçimleri ile enerji politikalarının çevresel uzun dönemli etkileri hakkında bilgi sahibi olma, ve bu bilgileri ilgili uluslararası ilişkiler sorunlarının analizinde kullanabilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Enerjinin yeryüzünde eşitsiz dağılımının ve artan enerji ihtiyacının, jeopolitik etkilerini ve aktörlerin çıkarlarının tanımlanmasındaki rolünü anlamlandırabilme. 4
D.Ö.Ç. 5 Yenilikçi enerji biçimlerinin dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamada ne denli başarılı olduklarının/olabileceklerinin, bilgilere dayalı olarak, yetkin bir analizini yapabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20