İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   AFRİKA POLİTİKALARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0607860 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET ŞEFİKA MANGIR
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı içinde bulunduğumuz dönemde Afrikanın öneminin arttığından hareketle bu kıtada etkin olan politikalar konusunda bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze, soru cevap şeklinde ve karşılaştırmalı olarak işlenir. Öğrencilerin hazırlayacakları ödevlerle derse katılımları artırılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve dersin önemi, yöntemi, kapsamı ve kullanılcak kaynakların değerlendirilmesi Giriş
2 Afrika neresidir ve Afrika çalışılırken kullanılacak metotlar ve kavramlar Ufuk Demirbaş Afrika, 1. Blm.
3 Kalkınma teorileri, bağımlılık yaklaşımı, dünya sistemi yaklaşımı, hegemonya... ve Afrika Ufuk Demirbaş Afrika, 2. Blm.
4 Afrikanın yoksulluğu ve bununla ilgili uluslararası örgütler ve onların çalışmaları Ufuk Demirbaş Afrika, 3. Blm.
5 Afrikada sağlık ve çevresel sorunlar ve çözümü için uluslararası örgütler ve çözüm çabaları Ufuk Demirbaş Afrika, 4. Blm.
6 Afrikanın Sömürge sonrası tarihsel gelişimi ve yeni devletlerin yapısal sorunları Ufuk Demirbaş Afrika, 5. Blm.
7 Afrika yeni devletlerinin insan hakları ve demokratikleşme sorunları Ufuk Demirbaş Afrika, 6. Blm.
8 Ara Sınav -
9 Afrikada çatışma bölgeleri ve diğer devletlerin tutumları Ufuk Demirbaş Afrika, 7. Blm.
10 ABnin Afirka Politikları Ufuk Demirbaş Afrika, 8. Blm.
11 ABDnin Afrika Politikaları Ufuk Demirbaş Afrika, 9. Blm.
12 Çinin Afrika politikaları Ufuk Demirbaş Afrika, 10. Blm.
13 Diğer büyük güçlerin Afrika politikaları Ufuk Demirbaş Afrika, 11. Blm.
14 Türkiyenin Afrika politikaları Ufuk Demirbaş Afrika, 12. Blm.
15 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Afrikanın sömürge sonrası gelişimi konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Afrikanın önemli devletleri ve bu devletlerin Afrika politikasını anlar ve değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 3 Afrikanın temel sorunları olan yoksulluk, salgın hastalıklar ve iklim sorunlarını kavrar. 4
D.Ö.Ç. 4 Gelişmiş dünyanın Afrikaya bakışı ve Afrikanın aldığı yatırımların dağılımını öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 Türkiyenin Afrikaya bakışını öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20