İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0607803 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK
Koordinator E-mail eozluk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dış politikanın yapımı/inşası ve uygulanması sürecini anlamak teorik olarak dış politikanın nasıl analiz edileceği konusunda bir çerçeve sunmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatma, tartışma, soru&cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel giriş ve bilgilendirme, kaynakların tanıtımı
2 Kavramsal Çerçeve Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
3 Dış politikada analiz düzeyi sorunları ve analiz birimi Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
4 Dış Politikada Analiz Düzeyi Sorunları ve Analiz Birimi-II Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
5 Dış Politikayı Etkileyen Faktörler: Bireysel, Ulusal Faktörler Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
6 Dış Politikayı Etkileyen Faktörler: Bölgesel ve Uluslararası Faktörler Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
7 Dış Politikanın Yapımı/inşa Süreci Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
8 Ara Sınav -
9 Dış Politikanın Uygulama Süreci Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
10 Dış Politikayı Teorik Olarak Analiz Etmek Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
11 Realist ve Geleneksel Yaklaşımlar, Modeller Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
12 Davranışsalcı Dönemin Katkıları: Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
13 Neorealist, Neoliberal ve Yapısalcı Yaklaşımlar Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
14 Postpozitivist Dönem: Dış Politikayı Yeni(den) Analiz Etmek Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
15 Genel Değerlendirme ve Tartışmalar Steve Smith, vd., Dış Politika Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dış politika ile ilgili temel kavramları kullanır 4
D.Ö.Ç. 2 Dış Politikanın yapım/inşa süreci konusunda analiz yapar 3
D.Ö.Ç. 3 Dış Politikanın uygulanması sürecini analiz eder 4
D.Ö.Ç. 4 Dış politikayı etkileyen bireysel, ulusal, bölgesel ve uluslararası faktörleri analiz eder 3
D.Ö.Ç. 5 Dış politikayı teorik olarak tahlil eder 3
D.Ö.Ç. 6 Spesifik olarak bir ülkenin dış politikasını analiz eder 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20