İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   BÜTÜNLEŞME TEORİLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0607754 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Vakur SÜMER
Koordinator E-mail vsumer gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Vakur SÜMER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere bütünleşme teorileriyle ilgili kuramsal ve kavramsal bir bilgi birikimi kazandırmaktır. Özellikle Avrupa entegrasyonu sürecinde öne çıkan bütünleşme teorilerinin AB tarihindeki önemli dönemeçleri açıklamada ne ölçüde başarılı olduğunu göstermektir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım, soru-cevap, tartışma ve öğrencilerden istenecek küçük sunumlar yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin ders planında belirtilen kaynaklar temelinde derse hazırlıklı gelerek, derse aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Bütünleşme ne demektir? Bütünleşme aşamaları nelerdir İlke Göçmen ve Belgin Akçay (der.),Avrupa Birliği - Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Bütünleşme Teorileri
2 Federalizm Arısoy, Alper (2010) Avrupada Federalizm Geleneği ve Avrupa Bütünleşmesinde Federalist Akımlar, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 10, Yıl: 2010, Sayı: 4, Sf: 1201Karadut, İsmail Cem (2013) Ulusötesi Bir Siyasal Örgütlenme:Federalizm ve Konfederalizm Arasında Avrupa Birliği, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 25, Sf: 2.
3 İşlevselcilik ve Yeni İşlevselcilik Neo Fonksiyonalizmden yapısalcılığa Entegrasyon Kuramları, Elif Toprak Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt 7 No:1,2007 ss. 69-89.
4 Liberal Hükümetlerarasıcılık Andrew Moravcsik ve Liberal Hükümetlerarası Sistem ile Avrupa Bütünleşmesi, Turkish Studies Volume 6/1 Winter 2011.
5 Çok Düzeyli Yönetişim Yaklaşımı Dilek Dede, Çok Düzeyli Yönetişim Kavramının Bilimselliği Sorunu, IX. Kamu Yönetimi Forumu: "Kuram ve Yöntem Açısından Türkiyede Kamu Yönetimi", ANKARA, TÜRKİYE, 19-21 Ekim 2011, ss.243-257.
6 Yeni Kurumsalcılık Ahmet Arabacı, Avrupa Birliğinde Çıkar Temsilinin Gelişimi, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 17 (Bahar 2008), s. 73-103.
7 Sosyal İnşacılık-I (Uİ Teorisi olarak Sosyal İnşacılık) Nilüfer Karacasulu, Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal İnşaacı Yaklaşım, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.82-100, 2007.
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Sosyal İnşacılık-II (AB Entegrasyonu ve sosyal İnşacılık) Nilüfer Karacasulu, Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal İnşaacı Yaklaşım, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.82-100, 2007.
10 Bütünleşme Teorilerinin ABnin Genişlemesi ile ilgili Yaklaşımları Hüseyin Kutay Aytuğ, Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı, Yönetim ve Ekonomi, 2008, Cilt 15, Sayı 1, ss. 149-161Siyasal Bütünleşme Kuramları Işığında AB Genişlemesi, Sezgin Mercan, Ankara Avrupa Çalışma ları dergisi, Cilt 10, No:1, 2011, ss 67-83.
11 AB Entegrasyonu ve Türkiye Meltem.M. Baç, Türkiye AB ilişkilerine Kuramsal Bir yaklaşım, Eflatun yayınları, 2009. ss. 21- 32.
12 Bütünleşme ve Avrupa Kimliği-I Gerard Delanty (2004), Avrupanın İcadı: Fikir, Kimlik, Gerçeklik, çev. Hüsamettin İnaç, Ankara: Adres
13 Bütünleşme ve Avrupa Kimliği-II Gerard Delanty (2004), Avrupanın İcadı: Fikir, Kimlik, Gerçeklik, çev. Hüsamettin İnaç, Ankara: Adres
14 Bütünleşme Örnekleri (Latin Amerika, Kuzey Amerika) Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
15 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 45
Final : 1 65
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Konu ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde temel kavramsal ve kuramsal çerçeveye hakim olmalarını sağlar 4
D.Ö.Ç. 2 2. Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde ilgili alanlarda temel bilgi ve kavramların öğrenilmesini sağlar. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Kuramsal bilgileri analiz etme, küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme yetkinliği kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim, insan hakları, sosyal adalet ve farklılıklara saygı konularında yeterli bilgi ve beceriyi arttırır. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Küresel ve bölgesel ölçekteki gelişmeleri takip-değerlendirme yeteneği aşılar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20