İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   SİYASET SOSYOLOJİSİ VE PSİKOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0607750 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ. GÖR. DR. KÜRŞAT KAN
Koordinator E-mail kursatkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Kürşat KAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders, siyaset sosyolojisi ve psikolojisi disiplinlerinin temel konularını, kavramlarını ve gelişimlerini ele alarak, öğrencilere siyasetin sosyolojik ve psikolojik boyutlarını yorumlama ve değerlendirebilme özelliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Siyaset Sosyolojisine Giriş: Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Yöntemi Nur VERGİN, Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Kitap, İstanbul.
2 Siyaset Sosyolojisine Giriş: Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Yöntemi Nur VERGİN, Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Kitap, İstanbul.
3 Devlet-İktidar-Otorite ve Meşruluk Maurice DUVERGER, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul.
4 Devlet-İktidar-Otorite ve Meşruluk Maurice DUVERGER, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul.
5 Örgütler ve Siyasal Sistemler-Partiler A. M. HICKS ve diğerleri, Siyaset Sosyolojisi. Phoenix, Ankara.
6 Kültür: Siyasal Kültür ve İletişim A.AZİZ, Siyasal İletişim. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
7 Elitler, Sivil Toplum ve Siyaset A. ARSLAN, Elit Sosyolojisi, Phoenix, Ankara.
8 ARA SINAV
9 Postmodernizm, Toplumsal Hareketler ve Siyaset A. ÇİĞDEM, Bir İmkân Olarak Modernite, İletişim Yayınları, İstanbul. A. GIDDENS, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
10 Siyaset Psikolojisine Giriş: Tanımı, Konusu, Gelişimi Michael A. MILLBURN, Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, İmge Yayınevi, Ankara.
11 Siyaset Psikolojisine Giriş: Tanımı, Konusu, Gelişimi Michael A. MILLBURN, Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, İmge Yayınevi, Ankara.
12 Türkiyede Siyaset ve Psikolojik Etkileri E.OZBUDUN, Türkiyede Parti ve Seçim Sistemi. İstanbul.
13 Türkiye, Terörizm ve Din Psikolojisi Abdülkadir ÇEVİK, Politik Psikoloji, Dost Yayınevi, Ankara.
14 Türkiye, Kıbrıs ve Kürt Sorunu Psikolojisi Vamık D.VOLKAN, Politik Psikoloji, 203.cilt, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara.
15 Türkiye, Kıbrıs ve Kürt Sorunu Psikolojisi Vamık D.VOLKAN, Divandaki Düşmanlar, Bir Türk Psikanalistin Siyaset Psikolojisi Serüveni, Alfa, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 45
Final : 1 65
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Öğrenci, siyaset sosyolojisi ve psikolojisi disiplinlerinin temel konularını, kavramlarını ve gelişimlerini ele alarak, siyasetin sosyolojik ve psikolojik boyutlarını yorumlama ve değerlendirebilme özelliklerini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Sosyal bilimlerin temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri doğrultusunda bağımsız araştırma yürütebilme yetkinliği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde ilgili alanlarda temel bilgi ve kavramları öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 5. Eleştirel ve analitik düşünmeyi, sorunlara çözüm üretme yollarını geliştirme becerisini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 5 6. Öğrenim süresince elde ettiği bilgi ve becerileri pratikte değerlendirme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 4. Alana ilişkin çalışmalarda bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket etmesi gerektiğini öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20