İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   DÜNYA POLİTİKASINDA MİLLİYETÇİLİK VE ETNİSİTE
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0607644 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN ALTINDİŞ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, dersi alan öğrencilere, milliyetçilik ve etnisite kavramlarını ve ilgili teorileri, tarihsellikleri ve çoğulculuğu içinde kavratmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersin temel yöntemi dersi veren öğretim üyesinin sunumlarıdır. Ayrıca, tartışma, öğrenci sunumları ve soru-cevap yöntemleri de kullanılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş- Milliyetçilik Kavramının Doğuşu ve ulus-devlet Craig Calhoun, Milliyetçilik (orijinal adı Nationalism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
2 Miliyetçilik ya da Milliyetçilikler? Milliyetçiliğin ve ortaya çıkışının farklı tanımları Craig Calhoun, Milliyetçilik (orijinal adı Nationalism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Birinci Bölüm.
3 Milliyetçilik ve Etnisite İlişkisi, İnşacılık vs. İlkçilik Craig Calhoun, Milliyetçilik (orijinal adı Nationalism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, İkinci Bölüm.
4 Tarihe milliyetçi yaklaşımlar Craig Calhoun, Milliyetçilik (orijinal adı Nationalism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Üçüncü Bölüm
5 Devlet, Milletlerin İnşası ve Meşruiyet Craig Calhoun, Milliyetçilik (orijinal adı Nationalism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Dördüncü Bölüm
6 Farklı Kontekstlerde Farklı Milliyetçilikler Craig Calhoun, Milliyetçilik (orijinal adı Nationalism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. Beşinci ve Altıncı Bölümler
7 Milliyetçilik ve Etnisite Tarihi -I Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik (orijinal adı: Nations and Nationalism), Ayrıntı Yayınları 2010, Birinci ve İkinci Bölümler.
8 Ara sınav
9 Miliyetçilik ve Etnisite Tarihi-II Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik (orijinal adı: Nations and Nationalism), Ayrıntı Yayınları 2010, Üçüncü Bölüm.
10 Milliyetçilik ve Etnisite Tarihi-III Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik (orijinal adı: Nations and Nationalism), Ayrıntı Yayınları 2010, Dördüncü Bölüm.
11 Milliyetçilik ve Etnisite Tarihi-IV Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik (orijinal adı: Nations and Nationalism), Ayrıntı Yayınları 2010, Beşinci Bölüm.
12 Milliyetçilik ve Etnisite Tarihi-V Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik (orijinal adı: Nations and Nationalism), Ayrıntı Yayınları 2010, Altıncı Bölüm.
13 Türkiyede Erken Dönem Milliyetçilik Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 4 / Milliyetçilik, 4. Baskı, 2009.
14 Türkiyede Son Dönem Milliyetçilik Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 4 / Milliyetçilik, 4. Baskı, 2009.
15 genel değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Millet, milliyet, etnisite ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını yapabilme. 4
D.Ö.Ç. 2 Uluslararası sitemin tarihinde ve günümüzdeki işleyişinde milliyetçilik akımlarının rolünü analiz edebilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Günümüzdeki uluslararası sorunların milliyetçilik ile ilgili olan boyutlarını anlamlandırabilme, bunlarla ilgili çözüm önerileri ortaya koyabilme. 4
D.Ö.Ç. 4 Milliyetçilik ile ilgili geliştirilen politikaların küreselleşme, ve kültürler arası iletişim bağlamındaki rolünü analiz edebilme. 4
D.Ö.Ç. 5 Farklı ülkelerde ortaya çıkan milliyetçiliklerin farklılaşan boyutlarını analiz edebilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20