İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   KÜRESELLEŞME
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0607617 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Vakur SÜMER
Koordinator E-mail vsumer gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER , Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ders, küreselleşme konusunda kavramsal ve teorik bir çerçeve çizip, küreselleşmenin uluslararası ilişkiler, hukuk, ekonomi, siyaset, güvenlik, toplumsal değişim, kültür, çevre gibi farklı boyutlarını inceleyerek ve bunlar üzerindeki olan ve olası etkilerini tartışarak öğrencilerin bu konularda temel bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Küreselleşme: Nedir? Ne Değildir? D.Held&A.McGrew, Küresel Dönüşümler, Phoenix Yayınevi, İstanbul. Manfred B.Steger, Küreselleşme, Dost Kitabevi, Ankara. Paul Q.Hirst, Kürelleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, Ankara.
2 Küreselleşme: Kavramsal Çerçeve D.Held&A.McGrew, Küresel Dönüşümler, Phoenix Yayınevi, İstanbul. Manfred B.Steger, Küreselleşme, Dost Kitabevi, Ankara. Paul Q.Hirst, Kürelleşme Sorgulanıyor, , Dost Kitabevi, Ankara.Fırat Bayar, ?Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye.? Erişim: http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf. Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası: Kavram, Süreç, Sorunlar, Vadi Yayınları, Ankara.
3 Küreselleşme: Teorik Çerçeve Immanuel Wallerstein, Modern Küresel-Sistem, Pınar Yayınları, İstanbul.
4 Küreselleşme: Teorik Çerçeve Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı, Plan B Yayınları, İstanbul. Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yayınları.
5 Küreselleşmenin Farklı Boyutları Üzerine avut Ateş, ?Küreselleşme Ne Kadar Tek Boyutlu?,? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 25-38. Erişim: journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/download/116/132?.
6 Küreselleşme&Uluslararası İlişkiler E.Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek, Alfa Yayınları, Bursa/İstanbul.
7 Küreselleşme&Uluslararası İlişkiler Kürşat Kan, ?Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri,? KMÜ Sosyal ve Ekonomi·k Araştırmalar Dergi·si, 13 (20), 1-10, 2011. Erişim. http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/haziran2011/1-10.pdf. Eren Deniz Tolgöktürk, ?Küreselleşme, Yeni Uluslararası Akımlar ve Uluslar arası İlişkiler Disiplinine Etkileri.? Erişim: http://www.sendika.org/2004/10/kuresellesme-yeni-uluslararasi-akimlar-ve-uluslararasi-iliskiler-disiplinine-etkileri-dr-eren-deniz-tol-gokturk/.
8 ARA SINAV
9 Küreselleşme&Hukuk Kemal Gözler, ?Küreselleşme Sürecinde Hukuk Eğitimi,? Legal Hukuk Dergisi,Yıl 6, Sayı 69, Eylül 2008, s.3021-3030.
10 Küreselleşme&Hukuk Mustafa Erdoğan, ?Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye.? Erişim: http://www.liberal.org.tr/incele.php?kategori=MTg=&id=NzIw.
11 Küreselleşme&Siyaset Köksal Şahin, Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlet, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.
12 Küreselleşme&Ekonomi M. Akif Çukurçayır, Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Çizgi Yayınları, Konya.
13 Küreselleşme&Güvenlik Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yayınları.
14 Küreselleşme&Toplumsal değişim/Kültür Ali Yaşar Sarıbay, ?Kültürel Bir Kurgu Olarak Küreselleşme,? Küreselleşme, Ufuk Kitapları, 2002
15 Küreselleşme&Çevre Kemal Öztürk, ?Küresel İklim Değişikliği ve Türkiyeye Olası Etkileri.? Erişim: http://gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2002/1/2002-1-47-65-5kemalcztcrk.pdf. A.Ergin Duygu, ?Küreselleşme ve Çevresel Etkileri.? Erişim: http://www.emo.org.tr/ekler/56a18e0eacdf51a_ek.pdf.M. Akif Çukurçayır, Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Çizgi Yayınları, Konya.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 4. Uluslararası ilişkiler ve alt dalları ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme, küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme yetkinliği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri ve sistemin işleyişi ile ilgili temel bilgileri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Uluslararası ilişkiler alanında analiz yapabilecek düzeyde temel kavramsal ve kuramsal çerçeveye hakim olur. 4
D.Ö.Ç. 4 1. Öğrenci, küreselleşmenin uluslararası ilişkiler, hukuk, ekonomi, siyaset, güvenlik, toplumsal değişim, kültür, çevre gibi farklı boyutlarını inceleyerek ve bunlar üzerindeki olan ve olası etkileri tartışarak bu konularda temel bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 6. Küresel ve bölgesel ölçekteki gelişmeleri takip-değerlendirme yeteneği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 5. Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim, insan hakları, sosyal adalet ve farklılıklara saygı konularında yeterli bilgi ve becerisini arttırır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20