İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   DİPLOMASİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0607611 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ METİN ÇELİK
Koordinator E-mail metincelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Diplomasinin tarihsel bağlamda dünyada ve Türkiyede ne gibi etkiler altında nasıl geliştiği, değiştiği ve uygulamalar gösterdiğini anlatmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze, soru cevap şeklinde ve karşılaştırmalı olarak işlenir. Öğrencilerin hazırlayacakları ödevlerle derse katılımları artırılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, ders kapsamının sunulması Giriş
2 Diplomasinin temel kavramlarının değerlendirilmesi Temel İskit Diplomasi 1. Blm.
3 İlk diplomasi örnekleri, diplomasideki yöntemler ve uygulmalar Temel İskit Diplomasi 2. Blm.
4 Modern diplomasinin ilk örnekleri Temel İskit Diplomasi 3. Blm.
5 Modern devletler sisteminin ortaya çıkması ve diplomaside değişiklikler Temel İskit Diplomasi 4. Blm.
6 Konferans diplomasisinin ortaya çıkışı ve örnek olaylar Temel İskit Diplomasi 5. Blm.
7 Savaş diplomasisi ve gelişimi ve bağışıklıklar Temel İskit Diplomasi 6. Blm.
8 Ara Sınav -
9 Osmanlı diplomasisi Temel İskit Diplomasi 7. Blm.
10 Modern Türkiye diplomasisi ve Osmanlı Temel İskit Diplomasi 8. Blm.
11 Türkiyenin diplomatik başarıları ve başarısızlıkları Temel İskit Diplomasi 9. Blm.
12 Diplomatik araçlar, yol ve yöntemler Temel İskit Diplomasi 10. Blm.
13 Diplomatik protokol kuralları Temel İskit Diplomasi 11. Blm.
14 Nota ve Ültimatom yazım teknikleri ve örnekleri Temel İskit Diplomasi 12. Blm.
15 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Geleneksel diplomasi ve modern diplomasi arasındaki ilişkiyi anlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Diplomasinin tarihsel gelişimini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Osmanlı ve Türkiye diplomasisinin tarihsel gelişimini ve aralarındaki ilişkiyi öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Nota, ültimatom gibi diplomatik yazışma türlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 Diplomasi türlerinin tarihsel bağlamda nasıl ortaya çıktığını anlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20