İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   TÜRK SİYASİ HAYATI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0607605 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü YRD. Dr. VAKUR SÜMER
Koordinator E-mail vsumer gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere Türk siyasal hayatı hakkında aktörler ve faktörler bağlamında kapsamlı bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ders tarihsel bağlamda belli dönemler kapsamında işlenecek. dünyanın yaşadığı büyük olayların etkileri göz önüne alınarak karşılaştırmalı bir yöntem izlenecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma, dersin öenem, kapsam ve kaynaklarının değerlendirlmesi Giriş
2 Osmanlı siyasi hayatının referansları Sentez (Kolektif), Türk Siyasal Hayatı
3 Osmanlının kendi referanslarının yerine arayışlara başlaması: batılılaşma dönem Sentez (Kolektif), Türk Siyasal Hayatı
4 tanzimat ve sonrasında Osmanlı siyasi hayatı
5 II. Abdülhamit dönemi, Jön Türkler, İttihat dönemi
6 Modern Türkiyenin inşası sırasında ve sonrasındaki durum: Atatürk Dönemi
7 İsmet İnönü dönemi, tek parti dönemi
8 ara sınav
9 1960lı yıllarda Türk siyasi hayatı
10 1970li yıllarda kriz dönemi ve 1980 darbesi
11 Özal dönemi Türk siyasi hayatı
12 Soğuk savaş sonrası Türkiyenin siysal yapısı: koalisyonlar dönemi ve ekonomik krizler
13 2002 sonrası türk siyasi hayatı: AK Parti dönemi
14 AB süreci ve Türk siyasi hayatı
15 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 18
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Türk siyasi hayatına yön veren tarihsel aktörleri tanımak 4
D.Ö.Ç. 2 önemli olayların türk siyasi hayatına nasıl etkilerde bulunduğunu tarihsel olarak değerlendirebilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Türk siyasi hayatını anlamlı dönemlere ayırabilmek 4
D.Ö.Ç. 4 Türk siyasi hayatındaki devamlılıklar ve kırılmaları kavramak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20