İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Avrasya
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0607548 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR.ÜYESİ DEMET ŞEFİKA MANGIR
Koordinator E-mail demetacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrasyada devletlerin ve bölgesel politikaların anlaşılmasıdır. Dersin içeriği bakımından dönem kabaca üç bölüm olarak kurgulanmıştır. İlk bölümde Soğuk Savaş sonrası Orta Asya ve Kafkaslardaki devletlerin iç siyasetine, siyasi kurumlarına ve dış politikalarına yoğunlaşılacaktır. Daha sonra Orta Asya ve Kafkasyanın bölgesel siyasi meseleleri ve buralardaki ülkelerin bölgesel işbirliği çabaları ele alınacaktır. Son olarak ise sözkonusu bölgeler üzerinde önemli rol oynayan uluslararası aktörlere odaklanılarak buralar üzerinden yürüyen uluslararası rekabet konu edilecektir. Böylelikle Orta Asya ve Kafkasya, hem bölge ülkelerinin siyasi kurum ve dinamikleri, hem de bölgesel ve küresel siyaset bağlamında ele alınmış olacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders anlatım ve tartışma şeklinde işlenecektir. Öğrencilerin haftalık zorunlu okumaları yaparak derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir. Ayrıca konuya özel ilgi duyan öğrencilerin zorunlu okumalar dışında kitap veya makaleler okuyarak sınıfta bunları sunmaları istenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Tarihsel ve Jeopolitik Çerçeve -1 Giriş
2 Giriş: Tarihsel ve Jeopolitik Çerçeve -2 Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 1.
3 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya-1: Kazakistan Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 2.
4 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya-2: Özbekistan Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 3.
5 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya-3: Türkmenistan Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 4.
6 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya-4: Kırgızistan ve Tacikistan Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 5.
7 Soğuk Savaş sonrası Kafkaslar-1: Azerbaycan ve Ermenistan Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 6.
8 Ara Sınav
9 Orta Asyada bölgesel siyaset ve ülkeler arası ilişkiler Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 7.
10 Kafkaslarda bölgesel siyaset ve ülkeler arası ilişkiler Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 8.
11 Avrasya üzerinde uluslararası rekabet-1: Rusya ve Avrasyacılık Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 9.
12 Avrasya üzerinde uluslararası rekabet-2: ABDnin politikaları Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 10.
13 Avrasya üzerinde uluslararası rekabet-3: Çin Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 11.
14 Avrasya üzerinde uluslararası rekabet-4: İran Ö. G. İşyar, Avrasya, Blm. 12.
15 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinin Soğuk Savaş sonuna kadarki siyasi tarihçesini anlamak 33
D.Ö.Ç. 2 SSCBnin yıkılmasından sonra bağımsızlığını kazanan devletlerin siyasi, ekonomik ve sosyal özelliklerini kavramak 4
D.Ö.Ç. 3 Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin bölgesel işbirliği arayışlarını ve rekabet konularını anlamak 4
D.Ö.Ç. 4 Küresel ve bölgesel güçlerin Orta Asya ve Kafkasya bölgelerine yaklaşımını ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini kavramak 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20