İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİ VE PRATİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0607540 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ. GÖR. YASİN AVCI
Koordinator E-mail yasinavci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
ARŞ. GÖR. YASİN AVCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler disiplinin tarihsel evrimi, disiplindeki teorik tartışmalar ve bu tartışmalarla pratikte yaşanan gelişmeler arasındaki bağlantılar üzerinden bir analiz çerçevesi sunmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, soru-cevap ve tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genel giriş ve bilgilendirme, kaynakların tanıtımı -
2 Kavramsal çerçeve: Teori, disiplin, Ders notları
3 Disiplinin tarihsel evrimi Ders notları
4 İdealizm ve Realizm Tartışması Ders notları
5 Gelenekselcilik davranışsalcılık tartışması ders notları
6 Paradigmalar arası tartışma: Neorealizm-Yapısalcılık-Neoliberalizm 1 ders notları
7 Paradigmalar arası tartışma: Neorealizm-Yapısalcılık-Neoliberalizm 2 ders notları
8 Ara sınav -
9 Uluslararası ilişkilerde Pozitivizm Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet, Konya Çizgi, 2014- 1. bölüm
10 Uluslararası İlişkilerde Postpozitivist dönem Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet, Konya Çizgi, 2014- 1. bölüm
11 Üçüncü büyük tartışma Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet, Konya Çizgi, 2014- 1. bölüm
12 Disiplindeki Teorik Sorunlar ders notları
13 Disiplindeki Ontolojik sorunlar ders notları
14 Disiplindeki yöntem sorunları ders notları
15 Genel değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımları analiz yaparken kullanır 4
D.Ö.Ç. 2 Uluslararası İlişkilerdeki yaklaşımları tasnif eder 4
D.Ö.Ç. 3 Pratikteki gelişmeleri teorik olarak analiz eder 4
D.Ö.Ç. 4 Uluslararası İlişkiler disiplinin tarihsel evrimini analiz eder 3
D.Ö.Ç. 5 Teorik bir çerçeve üzerinden karşılaştırmalı bir analiz yapar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20