İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Türk-İslam Düşünce Tarihi I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0607523 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR.MUSTAFA DEMİRCİ
Koordinator E-mail mdemirci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Mustafa Demirci
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türk-İslam Dşüncesinin Tanımı, Çerçevesi, Kamsamı, ..
2 Türk-İslam düüncesinin felsefi özü olarak Tevhid İ. Faruki, İslam Kültür Atlası,
3 Türk-İslam Düşüncesinin İlham veren Kaynağı olarak Kuran ve Sünnet Oliver Leman- S. Hüseyin Nasr, İslam Felsefesi tarihi
4 Türk-İslam düüncesinin felsefi özü olarak Tevhid İ. Faruki, İslam Kültür Atlası,
5 İslam düntasında Dini-Siyasi Cereyanlar: Hariciler ve Modern Versiyonları Adna Demircan, Haricilik
6 İslam düşüncesinde Rasyonalist Yorumlar: Muteziler Mutezile mdaadesi, DİA, Mehmet Kubat, İslam Mezhepleri Tarihi
7 İslam Dünyasınd Şiilik ve Şiia Siyasi Düşünce E. Ruhi Fığlalı, Çağdaş İslam Mezhepleri, M. Kubat, Mezhepler Tarihi.
8 İslam dünyasında Selefilik ve Çağdaş Formları M. zeki İşcan, Selefilik
9 Ehl-i Sünet ve Siyasi Düşünce: Eşarilik ve Maturidilik M. Kubat, İslam Mezhepleri Tarihi, Nevin Mustafa, İslam Düşüncesinde Muhalefet
10 Maturidilik ve Türk Müslümanlığı Meslesi söznmez Kutlu, Maturidilik
11 Orta Asyada İslam Düşüncesinin Gelişimi Jean Paul Raoux, Orta Asya,
12 Selçuklularda Siyasi Düşünce -I Selçuklularda Bilim ve Düşünce, edit. Mustafa Demirci
13 Anadolu Selçuklularında Siyasi eve Dini Düşünce Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye
14 Osmanlılarda Siyasi Düşünce: Nizam-ı Alem, Devlet-i Ebed Müddet Fikri Mehmet Öz, Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Çevçevesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi :
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi :
Sunum ve Seminer Hazırlama :
Derse Özgü Staj :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Arazi Çalışmaları :
Vaka Çalışmaları :
Projeler :
Ödev :
Küçük Sınavlar :
Ara Sınav :
Final :
DERSİN AKTS KREDİSİ
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20