İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   BORÇLAR HUKUKU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0607517 3 / 3 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü ARŞ.GÖR.HÜSEYİN TOKAT
Koordinator E-mail huseyintokat7861 gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere, Türk Borçlar Hukukunun temel kavramlarını, borç ilişkilerini ve borcun kaynaklarını (hukukî işlemler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme) anlatılmaktadır. Borçlar hukukunun temel konularından biri olan sözleşme kavramı ve en sık uygulama alanı bulan sözleşmeler incelenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma ve Bireysel Çalışmayı içermektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı, Borçlar hukukunun konusu ve temel kavramlar, Sözleşmeler, Borcun Kaynakları OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
2 Sözleşmenin Kurulması OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
3 Sözleşmenin Geçerlilik Şartları , Akdin Hükümsüzlüğü, Akitte Değişiklik Yapılması OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
4 Temsil, Yetkisiz Temsil OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
5 Haksız Fiilin Koşuları, hukuka aykırılık, hukuka uygunluk nedenleri, Zarar Kavramı ve Türleri İlliyet Bağı, Kusur Kavramı ve Dereceleri OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
6 Kusursuz sorumluluk halleri Zarardan birden fazla kimsenin sorumlu olması, zararın ve tazminatın belirlenmesi OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
7 Sınava Hazırlık Kamu sınavlarında çıkmış soruların incelenmesi ösym soru bankası
8 Ara Sınavlar
9 Manevi tazminat, zamanaşımı Sebepsiz zenginleşme Borcun ifası OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
10 Manevi tazminat, zamanaşımı Sebepsiz zenginleşme Borcun ifası OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
11 Borç ilişkisinde özel durumlar OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
12 Borç ilişkisinde özel durumlar OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
13 Borç ilişkisinde özel durumlar OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
14 Satım sözleşmesi ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2007.
15 Kira sözleşmesi ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2007.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 28
Final : 1 50
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Borç ilişkilerini, taraflarını, doğan hak ve yükümlülükleri ve sorumluluk, eksik borç, yükümlülük kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Sözleşmelere hâkim olan prensipleri, sözleşmelerin kuruluşunu kavrar ve sözleşme tiplerini ayırt edebilir, sözleşme özgürlüğünün sınırlarını ve sözleşmenin hükümsüzlüğünü tespit eder. 4
D.Ö.Ç. 3 Borçların ifası, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme kavramlarını olayda tespit edebilir, uygulamada sıklıkla karşılaşacağı kusursuz sorumluluk hallerini, örnek olaylara uygulayarak öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Kişiler arasındaki özel borç ilişkilerinin özelliklerine hâkim olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Hukuk uygulamasında kolaylık ve açıklık sağlamak amacıyla kanunda düzenlenen ve günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan sözleşmeleri tanımlar ve bu sözleşmelerden doğan hukuki problemleri çözebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20