İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   İNSAN HAKLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0607513 3 / 09:30 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. NEZİR AKYEŞİLMEN
Koordinator E-mail nezmen yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders, insan hakları kavramının tarihsel ve kavramsal gelişimini inceleyip güncel insan hakları teori ve uygulamalarını tartışmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, insan haklarının iç ve dış politikada niçin ve nasıl önemli bir rol oynadığı, modern ulus devletin gelişimi ve ekonomik süreçlerle bağlantısı, siyaset kuramının diğer kavramları ile ilintisi, argümanlar ve karşı argümanlar etrafında tartışılacaktır. İnsan haklarının temel kavramları, düzenlemeleri, grupları, kadın hakları, ve insan haklarının kalkınma, demokrasi, ve ekonomi ile ilişkisi irdelenecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders kaynaklarının takip edilmesi ve öğrencilerin derse katılımının sağlanması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: İnsan Hakları kavramı, algısı, tarihsel ve kuramsal gelişimi ve güncel konular: İnsan Hakları Birikimi 1- Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku, Ankara: Orion, 2007.
2 İnsan haklarında Özgürlük ve Eşitlik Kaynak 1-ss.25-27.
3 İnsan Hakları Kavramı ve tarihi Kaynak 1-ss.8-24
4 İnsan Hakları Teorileri Kaynak 1- ss-7-17
5 Uluslararası İnsan Hakları Düzenlemeleri ve İnsan hakları grupları Kaynak 1 - ss.49-82.
6 İnsan Haklarının Korunması Mekanizması-BM ve Yerel Mekanizmalar Kaynak 1-ss.245-260
7 İnsan Haklarının Sistematik İhlalleri-Rwanda Soykırım Örneği Hotel Rwanda ? Film gösterimi
8 Arasınav
9 Eğitim Hakkı Nezir Akyesilmen, ?Uluslarartası İnsan Hakları Düzenlemeleri ve Eğitim?, Milli Eğitim Dergisi, ( Yayın sürecinde)
10 Kadın Hakları Kaynak 1-ss.25-27.
11 İnsan Hakları ve Demokrasi ezir Akyesilmen, ?Ulus Devlet, Küreselleşme ve Demokratikleşme?, Dağı, İ. ve Gökalp, E., (ed.), İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci, Eskişehir: Anadolu
12 Ekonomi, Çok Uluslu Şirketler ve İnsan Hakları Nezir Akyeşilmen, Who is Responsible for Human Rights: the State or Corporations,Ankara:Orion, 2009.
13 İnsan Hakları ve Dış Politika Nezir Akyesilmen, ?Ulus Devlet, Küreselleşme ve Demokratikleşme?, Dağı, İ. ve Gökalp, E., (ed.), İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci, Eskişehir: Anadolu
14 İnsan Hakları ve Kalkınma Nezir Akyeşilmen, ?İnsan Hakları ve Kalkınma: İnsan Yüzlü Kalkınma?, Demokrasi Platformu, 16. sayı, Güz 2008.
15 İnsan Hakları, Dinler ve Medeniyetler Kaynak 1- ss.47-65
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 9 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrencilerin İnsan Hakları başlığı altında kendi görev ve sorumluluklarını bileceklerdir. 4
D.Ö.Ç. 2 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi Hakkında detaylı bilgi sahibi olunacaktır 4
D.Ö.Ç. 3 Öğrencilerin insan hakları kavramlarını öğrenmesi 4
D.Ö.Ç. 4 İnsan Haklarının tarihsel gelişimin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Teoriler aracılığıyla neden insanların insan haklarına sahip olması gerektiğinin öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20